FRAMSNAKKAR: Rolf Henriksen
FRAMSNAKKAR: Rolf Henriksen FOTO: Privat

Rolf vil skryte av dei som var til hjelp i ei vanskeleg tid