SKUFFA: Gabriella Valencia og Henrik Sundstøl meiner dei manglar ein arena der dei kan bli høyrde.
SKUFFA: Gabriella Valencia og Henrik Sundstøl meiner dei manglar ein arena der dei kan bli høyrde. FOTO: Marie Olderkjær

Saknar eit fungerande elevråd: – Føler at me ikkje blir høyrde