FOR 25 ÅR SIDAN: Rune Kilen (12) og Christian Pallesen (10) passa kiosken under modellflystemnet på Vreimsida.
FOR 25 ÅR SIDAN: Rune Kilen (12) og Christian Pallesen (10) passa kiosken under modellflystemnet på Vreimsida.

Himmelstormarar flaug høgt og lågt