Siri Blichfeldt Dyrland (SP), ordførar i Midt-Telemark.
Senterpartiet 
Blid ordførar
Kommunehus
ordførar
PÅ TOPPEN: Siri Blichfeldt Dyrland (SP), ordførar i Midt-Telemark. FOTO: Hilde Eika Nesje

– Avgjersle om å flytte DRIV høyrer til arbeidsgjevars styringsrett