VAR MED: Gunnar Snippen, Britt Marion Birkely og Aina Bakken frå Fremskrittspartiet var med på forslaget som fekk fleirtal.
VAR MED: Gunnar Snippen, Britt Marion Birkely og Aina Bakken frå Fremskrittspartiet var med på forslaget som fekk fleirtal. FOTO: Marta Kjøllesdal

Har venta på planen i fleire år, likevel vart saka utsett