FRAMSNAKKAR: Annette Bischoff.
FRAMSNAKKAR: Annette Bischoff. FOTO: privat

– Eg vil framsnakke ei som skaper liv og fellesskap