MEINING: Å ta vare på dyrka jord er viktig meiner forfattaren av innlegget (illustrasjonsbilde).
MEINING: Å ta vare på dyrka jord er viktig meiner forfattaren av innlegget (illustrasjonsbilde). FOTO: Øystein Akselberg

– Skal me produsere mat er dyrka jord vår viktigaste ingrediens