Samling til grill og kaffi på uteplassen til Sanda skule.
Samling til grill og kaffi på uteplassen til Sanda skule.

Takk og farvel, Sanda skule