LÅGARE SJUKEFRÅVÆR: Sjukefråværet i Midt-Telemark kommune viser positiv utvikling første fem månadane i år.
LÅGARE SJUKEFRÅVÆR: Sjukefråværet i Midt-Telemark kommune viser positiv utvikling første fem månadane i år.

Klarar ikkje å innfri innsparingskrava