TA KONTAKT: – Me ønskjer at folk som har lyst, på frivilligbasis, tek kontakt, seier Tone Sissel Kise
TA KONTAKT: – Me ønskjer at folk som har lyst, på frivilligbasis, tek kontakt, seier Tone Sissel Kise FOTO: Marta Kjøllesdal

Etterlyser folk til eit spesielt oppdrag