MYKJE FOLK: Pål Kleffelgård peikar på at det vil kome mykje folk til området på grunn av Fensfeltet.
MYKJE FOLK: Pål Kleffelgård peikar på at det vil kome mykje folk til området på grunn av Fensfeltet. FOTO: Marta Kjøllesdal

Det blir planlagt milliardinvesteringar på Fen – meiner Midt-Telemark må følgje med