Camilla Skiaker Mælen.
Camilla Skiaker Mælen. FOTO: Hilde Eika Nesje

– Frå no av kjem eg til å nytta meg av frynsegåva eg har som tidlegare lærar for klassen