STAGNERT: Universitetet i Søraust-Noreg hadde ikkje framgang frå 2022 til 2023.
STAGNERT: Universitetet i Søraust-Noreg hadde ikkje framgang frå 2022 til 2023. FOTO: Marta Kjølledal

Universitetet i Søraust-Noreg bryt lova – og det går feil veg