SENIORFORSKAR: Anne-Sofie Hjemdahl, seniorforskar ved Telemarksforsking i Bø
SENIORFORSKAR: Anne-Sofie Hjemdahl, seniorforskar ved Telemarksforsking i Bø FOTO: Telemarksforsking

Anne-Sofie skal forske på gift i gamle bygningar