Kritikkverdig. Einar Fagerås meiner det er kritikkverdig at kommunale vedtak ikkje blir følgd betre opp enn det har blitt i Gullbringsaka.

Kritiserte kommunedirektøren i kommunestyremøtet

Abonnement
redusere lønsutgiftene: Hans Sundsvalen (Ap) (midten) fremja, på vegner av Arbeiderprtiet, forslag om at lønskostnadane må reduserast med fem prosent fram til 2023.

Kommunestyret aukar eigedomsskatten

Abonnement

36 dagar for promille med semitrailer

Abonnement

Dag Hallvard Østtveit:

Klimasaka har fleire sider

Abonnement
NYTT STUDIO: Willian Villalba Arias har opna nytt tatoveringsstudio i Bø. Han ser fram til å få studioet skikkelig i gang.

Ny tatovør i Bø

Abonnement
Katarzyna Jachimowicz vant over Sauherad kommune i Høgsterett i oktober 2018.

Spirallegesaka:

Kommunen søkjer Fylkesmannen om pengar

Abonnement
100.000 KRONER TIL TRAFIKKSIKRING: Bø og Sauherad kommune har fått 50.000 kroner kvar av Telemark Fylkeskommune som skal gå til trafikksikkerheitsarbeid. Fylkesordførar Sven Tore Løkslid (t.h.) overrekte sjekkar til ordførarane Mette Haugholt og Borgar Kaasa.

Får 100.000 til trafikksikring

Abonnement
Pengar tilbake: Skarphedin IL, her representert med fotballspelarar på Sandvoll, fekk tilbake 646.931 kroner i momskompensasjon for 2018.

806.362 kroner tilbake til idretten

Abonnement
NOK EIN SIGER. Line Charlotte Bø Hansen og Emmerosa Gloria frå Stall Arthur Bø fekk nok ein førsteplass i helga. Heiagjeng og oppassar var som vanleg Halvor Vreim t.h.

Tok sin åttande siger i år

Abonnement

Brann- og innbruddsalarm

Midt-Telemark Brannservice AS

Bygg / Vedlikehald

Alt i tømmerarbeid

Elektrikar / Elektronikk

Elektropluss AS

Gartner/trepleier

Jan Anders Haugland

Profilering/reklame

Screengraph

Røyrleggjar / Flisleggjar

Haugestøl VVS AS

Vakt og alarmtjenester

Telemark Vaktselskap

Serviceguiden

Velg bedrift eller bransje

Lukk

Alt i tømmerarbeid

Midt-Telemark

Telefon Odd Arne Kaasa 911 06 546

Telefon Morten Rønningsland 915 54866

oakaasa@hotmail.com

Midt-Telemark Brannservice AS

Midt-Telemark

Telefon 35951933

Telefon 908 45 614

mt-brannservice.com

Screengraph

Midt-Telemark

Telefon 35950613

Telefon 918 39 722

post@silketrykk.no

screengraph.no

Haugestøl VVS AS

Midt-Telemark

Telefon Tlf 35060650

Telefon Vakttlf. 480 01 222

post@haugestolvvs.no

haugestolvvs.no

Siv Anitas Frisør

Midt-Telemark

Telefon 35950799

sivanita@sivanitas.no

Elektropluss AS logo

Elektropluss AS

Alt i tømmerarbeid logo

Alt i tømmerarbeid

Telemark Vaktselskap logo

Telemark Vaktselskap

Jan Anders Haugland logo

Jan Anders Haugland

Midt-Telemark Brannservice AS logo

Midt-Telemark Brannservice AS

Screengraph logo

Screengraph

Haugestøl VVS AS logo

Haugestøl VVS AS

Siv Anitas Frisør logo

Siv Anitas Frisør

FRANSK RIDDAR: Forfattar og leiar for forfattarstudiet i Bø, Rune Christiansen, er utnemnt til fransk riddar. Arkivfoto: Gro B. Røiland

USN-leiar og forfattar utnemnt til fransk riddar

Abonnement
VIKTIG TEMA: Myndigheitene ønskjer fokus og registrering av grunnundersøkingar og områder med kvikkleire. Bilete er frå bygging av dammar i Evjudalen. Arkivfoto.

Krav om betre rapportering

Abonnement
KULTURMINNE: Gårakyrkja på Valen kan vel seiast å vere eit kulturminne som ikkje er teke godt vare på. Arkivfoto.

Vil ha utvida freding

Abonnement
JUL PÅ EVJU: Med Jorid Vale i spissen gjekk ein stor gjeng til gardsnissen med graut.

Hyggeleg treff hjå Jorid og gardsnissen på Evju bygdetun

Abonnement
DRIFTAR BØ BILCO: Sunde renovasjon og gjenvinning er på plass på Grivimoen, f.v. Oddbjørn Sunde, Morten Strand, Odd Sunde og Ørnulf Nygård. Foto: Øystein Akselberg

Sunde er i gang på Grivimoen

Abonnement
NAV I BØ: Kontoret til NAV ligg i Stasjonsvegen.

49 heilt ledige i Bø

Abonnement
PERSONTRANSPORT: Her er ein weasel på veg frå Jønnbu til Hollane med skituristar. Arkivfoto

Vil sjå på reglar for snøskuter og weasel

Abonnement
DRØMMESTIPEND 2019: Elena Kirchman frå Sauherad fekk Drømmestipendet i 2019. Arkivfoto: Øystein Akselberg

Tid for å søke Drømmestipendet

Abonnement
JULEVERKSTAD: Erle Skogli Riege (6) (f.v.), Mathilde Skogli Stavsholt (6) og Frøya Skogli Stavsholt (3) kosa seg og lagde både juletrepynt og julegåver.

Ny tradisjon i Kåsingrenda

Abonnement
Juletoget: Ei scene frå kulturskulen sitt juleshow. Her er det SFO-ungar som er i sving

Midt-Telemark rundt med Juletoget

Abonnement
NYE BUSTADPLANAR: Her har det kome inn forlag frå grunneigarane om å lage ein ny reguleringsplan. Foto: Øystein Akselberg

Nytt bustadprosjekt i sentrum

Abonnement
Fekk pris: Kultursjef Hilde Pedersen, ordførar Borgar Kaasa og kulturskulerektor kan i dag glede seg over at Bø er kåra til årets musikkommune. Foto: Øystein Akselberg

Kåra til årets musikkommune

Abonnement
Halldis Bergland framsnakkar ein god nabo på jobben.

Halldis Bergland:

Rosar jobbnaboen

Abonnement
BYGGJER HØGT OG TETT. Denne gruppa byggjer ein skikkelg tett storby med fabrikk og operahus. F.v. Ismail Hellestad, kommuneplanleggjar Kristin Karlbom Dahle, Hanna Nordbø og Anne Tveiti Brennemo.

Byplansjefar for ein dag

Abonnement

BYGGJEKLART: På denne tomta i Gvarv sentrum har ein nå starta bygging av åtte nye leilegheiter.

Her kjem det nye leilegheiter

Abonnement
TOG MED NY PROFIL: Slik skal Go-Ahead sitt tog på Sørbanen sjå ut. I starten ser dei nye toga akkurat ut som før. Illustrasjon: Go-Ahead

Snart kjem Sørtoget

Abonnement

Øyvind Førstøyl:

Eigedomsskatten opp 131 prosent

Abonnement

– Me treng debatten

Abonnement
NY EPOKE PÅ JERNBANEN: Amund Johnsrud førebur seg på nye tider som togpendlar mellom Bø og Oslo, men han er ikkje sikker på at endringa frå Vy til Go-Ahead blir til det betre.

Få endringar med nytt togselskap

Abonnement
Nytilsett på Bø bibliotek: Lynn Anita Tandberg (42).

Ny bibliotekar i Bø

Abonnement
PENGAR TIL KJÆRLIGHETSSTIEN: Turvegen mellom Farstadparken (bilete) og båthamna på Gvarv skal oppgraderast og har no fått støtte.

Pengar til tur- og skulevegar

Abonnement
MYKJE TRAFIKK: Bygging av gang- og sykkelveg mellom Gvarv og Mannebru kan om alt går etter planen bli ein realitet i 2024. På strekninga frå Gvarv sentrum i retning Bø skal det kome bru over jernbanen og ein kulvert under riksvegen.

Kan få gang- og sykkelveg om fem år

Abonnement
Spaltisten bur i Gamlegata på Gvarv, og jobbar på Telemarksforsking i Bø, med regional utvikling, innovasjon, landbruk, mat og reiseliv. Ho er utdanna på NMBU (Ås), er aktiv i lag og foreiningar i både Bø og Sauherad, og er elles eit utemenneske, interessert i arkitektur og design.

Solveig Svardal:

Gull eller gråstein

Abonnement
NYTT BUSTADOMRÅDE: Sauherad boligstiftelse har ei 25 mål stor tomt ved Sjøbuhaugen på Gvarv som kan utviklast til bustadfelt. Her kan det bli 40 ­sentrumsnære bueiningar. Det er teikna inn nokon få tomter for einebustadar, men flest småhusbebyggelse.             Illustrasjon: ADAPT Arkitekter AS

Nytt bustadfelt på Gvarv

Abonnement

Torbjørn Børte:

Skal kulturanlegget vårt gå på billegsal?

Abonnement

Ingebjørg Strand:

USN og Midt-Telemark har felles interesser – eit tilsvar

Abonnement
MEIR MORO: Elisabeth Haugen (midten) tykkjer det er meir moro å låne ut nytt utstyr. Aslaug Dyrud Kristiansen, Brukås Sport, og Martin Pedersen hjelper til med transporten.

Nytt skiutstyr til utlån

Abonnement
SIKRA VEDTAK: Bestefar og utvalsvaramedlem Einar Fagerås blei hasteinnkalla og måtte ta med seg barnebarnet Eira (2 1/2) på møte. Eira kosa seg med både kake og brus. Foto: Øystein Akselberg

Bestefar redda vedtaket

Abonnement
40. UTGÅVA: Ellen Schrumpf og Nils Ivar Agøy med den 40. utgåva av Telemark historie. Den inneheld artiklar om blant anna Gurine Carlsen som skreiv kokebok tidleg på 1800-talet og den første kvinnelege lærarskulelæraren, Olea Crøger.

Ny bok frå historielaget:

Skriv om den første kvinnelege lærarskulelæraren

Abonnement

Vêret

I dag

{{ item.dayText }}

{{ item.temperature }}

{{ item.windDirection }}