Sosiale medium

Bø i Telemark
07
-5°C
 

Dato

Sundag 25. februar 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Bøheringane får seie meininga si

 

160602-Ks-160525-19-

Har tru på Bø. Rønnaug Woxen Thoen (Sp) vil høyre kva folk meiner, men har trur på Bø.

 

 

Kommunestyret har sagt ja

 

Kommunestyret sa i kveld, onsdag, ja til å legge intensjonsavtala om kommunesamanslåing mellom Bø og Sauherad fram for innbyggjarane i Bø.

 

Nokre representantar er skeptisk til kommunesamanslåing, men vil høyre innbyggjarane si meining om intensjonsavtala likevel.

Varaordførar Borgar Kaasa, Senterpartiet (Sp) peika på at partiet er imot sentralisering, men han trur at ei sterk Midt-Telemark-kommune kan vere med å demme opp mot Grenland. Kaasa likte også at det vart fokusert på førebygging.

– Ein må tenkje langsiktig, på kort trur eg ikkje det er noko å hente. Eg opnar for å vurdere samanslåing, sa Kaasa.

 

Avtala manglar det vesle ekstra

Partifelle Rønnaug Woxen Thoen tykte avtala var grei nok, men manglar det vesle ekstra som gjer at innbyggjarane får noko igjen.

– Eg vil høyre innbyggjarane, det er ikkje vere eller ikkje vere for Bø kommune, eg har tru på Bø som eigen kommune, sa ho.

– Det har vore alt for lite tid til prosessen og for uklare rammer, meinte den tredje senterpartirepresentanten, Martin Stærk.

Sissel Kvist Ness, Kristeleg Folkeparti, sa nei til å gå i forhandlingar med Sauherad på grunn av prosessen. Også denne gongen tykte ho det var vanskeleg, men gjekk fr å høyre kva folk meiner om avtala.

 

Meiningsmåling eller folkeavstemming

Det neste spørsmålet var korleis ein skal høyre innbyggjarane. Innstillinga frå rådmannen var ei representativ meiningsmåling der ein faktisk spør 600 innbyggjarar. Ordførar Olav Kasland sa at meiningsmålingsbyrået Opinion vil ringe til dei har 600 som har svart. 16- og 17-åringane vil vere inkludert.

Martin Stærk ønskte også å ha med geografisk fordeling. Kasland pekte på at heller ikkje Sauherad hadde valt geografi som eit kriterium, ein kommune med mange sentrum. Det vart ikkje reist noko forslag om dette.

Fleire politikarar som var på talarstolen sa at dei primært ønskte seg folkeavstemming, men det dårlege oppmøtet gjorde at dei gjekk for meiningsmåling denne gongen.

– Eg håpar at folkeavstemming i framtida blir gjennomført i samband med val, sa Harald Kinck, Fremskrittspartiet.

Ja i Sauherad

Også i Sauherad kommunestyre vart det vedteke einstemmig å legge intensjonsavtala ut til innbyggjarhøyring. Det opplyser ordførar Mette Haugholt til Bø blad,

Bø har blitt meir attraktivt

Dag-Christiansen-6451

Vil vekse meir. Dag Christiansen, leiar i Sentrumsringen og for Bøsenteret, trur handelen i Bø vil vekse endå meir når nye butikkar etablerer seg.

 

Handelen i Bø aukar

– Bø har blitt meir attraktivt, meiner Dag Christiansen, leiar i Sentrumsringen og for Bøsenteret.

Tal frå Statistisk sentralbyrå vuser at handelen i Bø auka med 5,25 prosent frå 2014 til 2015.

Han peikar på butikkar som Dressmann som etablerte seg på senteret i fjor. Christiansen trur også at etableringa av Carlsen Fritzøe på Grivijordet vil stoppe bilar på veg frå Vest-Telemark til Grenland. Med endå fleire etableringar på det nye området meiner han at Bø blir endå meir populært og at ein vil trekkje fleire kundar til Bø.

Les meir om utviklinga i handelen i Bø og andre deler av Telemark i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

17. mai i bilde

Elektrisk. I år gjekk også nokre av russen elektrisk.

Elektrisk. I år gjekk også nokre av russen elektrisk.

Russekortparodi. Slik kan det gå med overivrige russekortsamlarar. Ein liten parodi av russen.

Russekortparodi. Slik kan det gå med overivrige russekortsamlarar. Ein liten parodi av russen.

Fint på torget. Folk samlar seg på torget både etter toget, under korpskonserten og etter.

Fint på torget. Folk samlar seg på torget både etter toget, under korpskonserten og etter.

Fin parade. Det var mange fine køyretøy i paraden før russetoget.

Fin parade. Det var mange fine køyretøy i paraden før russetoget.

Fin parade II. I Bø har ein også eit eige tog for fine køyretøy.

Fin parade II. I Bø har ein også eit eige tog for fine køyretøy.

Russen med. Det var også i år russetog og tale av russepresidenten. I år var det Ingrid R.  Verpe som var sjef for russen.

Russen med. Det var også i år russetog og tale av russepresidenten. I år var det Ingrid R. Verpe som var sjef for russen.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje