Sosiale medium

Bø i Telemark
18
10°C
 

Dato

Tysdag 17. oktober 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

– Skal kjenne seg trygge heime

Ut til brukarane. Kvardagsrehabiliterings-teamet skal finne ut kva heimebuande brukarar ønskjer å få hjelp til å greie sjølve og så trene med dei for at dei skal klare det. F.v. Barbro Tjønntveit, Stine Sjøberg Bentsen, Monica Juel, Jorunn Kristiansen, Lars Petter Rekkedal og Kristine Innleggen. Kr-team Bø kommune heimeteneste fysioterapeut hjelpepleier

 

Spør kva brukaren ønskjer

– Kva er viktig for deg? Det er spørsmålet dei gamle skal få. Ut frå det skal det lagast eit sopplegg som skal hjelpe folk til å klare seg betre i kvardagen og kjenne seg trygge.

– Målet er at den enkelte skal kjenne seg trygg i eigen heim og bu heime så lenge som mogleg. Ein skal kunne ha aktive og gode liv og utsetje behovet for hjelpemidlar og sjukeheimsplass så lenge som mogleg.
Det seier Stine Sjøberg Bentsen, fysioterapeut og leiar for prosjektet kvardagsrehabilitering i Bø kommune.

 

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no

 

Ja til intensjonsavtala

160204 KS 160128 07

Fornøgde. Varaordførar Borgar Kaasa og ordførar Olav Kasland (t.h.) var godt fornøgde med resultatet

 

Kommunestyret sa ja til å legge intensjonsavtala ut til folkeavstemming

 

Bø kommunestyre sa torsdag kveld ja til å legge intensjonsavtala for ein ny kommune i Midt-Telemark ut til folkeavstemming. Politikarar som var på talarstolen gav uttrykk for at dei var opptekne av at innbyggjarane må bruke stemmeretten og seie meininga si.

Ordførar i Nome, Bjørg Tveito Lundefaret, opplyser til Bø blad at det vart samstemmig for i Nome.

- I Sauherad vart det samstemmig for å legge avtala ut til høyring. Det vart knappast mogleg fleirtal for at høyringa skal vere opinionsundersøking, opplyser ordførar Mette Haugholt.

Dermed har alle kommunestyra sagt ja til neste skritt.

 

Les meir i papiravisa til nest veke.

Kommunestyret sa ja

Kommunestyret sa ja til å legge intensjonsavtala om ein ny kommune i Midt-Telemark ut tilfolkeavstemming

Klinikk Angelica Sinensis prøvar noko nytt: Levande klassisk musikk til akupunktur.

Video: Åsne Mæland

150 elevar ved Bø kulturskule syng "Sjøfararsong".
Video: Marta Kjøllesdal

Friskis & Svettis, ved Mette-Lise Mikalsen og Åse Berit Sageie, har gym saman med elevar frå Bø Ungdomsskule i november 2015

Audun Haukvik m/band spelar på Jazzklubben i Bø november 2015

Her framførast "Glade jul" av feler, trompet, kontrabass, andre musikantar og kor.
Video: Marta Kjøllesdal

Aina Dyrud Wassvik (17) frå Bø har dei siste fem åra skrive 130 låtar. Her framfører ho ein av dei.
Video: Gro B. Røiland

Grunnarbeid med peling av byggjegrunn for nytt forretnings- og leiligheitsbygg på Skogen gård i Bø sentrum.
Tatt tirsdag kveld kl 16.30.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®