Sosiale medium

Bø i Telemark
01
19°C
 

Dato

Laurdag 24. juni 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Kan bli akuttmottak

Telemarkshallen

Tilgjengeleg. Ein bygning som er tilgjengeleg no og kan huse inntil 1.000 menneske. Foto: Øystein Akselberg

 

Bø kommune fekk måndag spørsmål om det finst bygningar som kan fungere som akuttmottak for inntil 1.000 personar. Telemarkshallen vart meld inn som einaste aktuelle bygningen i Bø.

Rådmann Åse Egeland opplyser torsdag at signala frå Fylkesmannen er at dersom det blir valt å opprette eit stort mottak i Telemark så vil ein styre det mot Grenland. Det vil seie at Telemarkshallen er langt nede på lista.

Ungdomsskulen snart full

 

For seint. Dei som ikkje har fått plass har søkt etter fristen, er for unge eller bur i andre kommunar, fortel Beate Darrud.

Nokre kull veks. Beate Darrud seier at ny ungdomsskule vil vere med i kommunedelplan for oppvekst. Det er fleire alternativ for plassering. Arkivfoto

 

 

Når dei som går i fjerdeklasse i dag kjem i åttande klasse er ungdomsskulen for liten. Det er nemleg 89 elevar på trinnet, klasseromma på Busk er tilpassa 75 elevar.

Det opplyser skulesjef Beate Darrud.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.com

Årets beste

 

 

Runar Gundersen 3 copy

Suksess. Runar Gundersen får prisen for sitt unike engasjement bak HiT sin mangeårige suksess med studentbedrifter.

 

Runar Gundersen frå Høgskolen i Telemark (HiT) er utnemnd som ”Årets entreprenørskapslærar”. Det er Ungt entreprenørskap og hovudorganisasjonen Virke som deler ut prisen, skriv HiT på sine heimesider.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®