Sosiale medium

Bø i Telemark
07
2°C
 

Dato

Torsdag 21. november 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Om oss

Bø blad er lokalavisa for Bø kommune i Telemark. Bø blad kjem ut kvar torsdag, med cirka 32 sider per utgåve og 48 utgåver i året. Avisa har tre veker fellesferie i juli.

Fakta om Bø blad

Bø blad hadde i 2017 eit godkjent opplag på 2568 eksemplar.

Bø blad har sju fast tilsette, og det blir utført sju årsverk i bedrifta.
Bø blad produserer heile avisa sjølv og blir trykt i Nummer 1 Trykk i Larvik.

Avisa blir distribuert av Posten.
Avisa blei starta i 1986 av Arne Kielland.
Bø blad er partipolitisk ubunden og blir eigd av lokale aksjonærar.
Bø blad har eit styre på fem personar, med Eivind Eckbo som styreformann.
Dagleg leiar og ansvarleg redaktør er Hilde Eika Nesje.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje