Nyheit

Domstolane og Frps kuvending 

Abonnement

Saman mot domstolsreforma – men kva skjer med FrP?

Abonnement
IKKJE LÅVEDANS: Det blir ikkje nissefest med dans på låven i år. Arkivfoto: Gro B. Røiland

Juletretenning, men ikkje nissefest

Abonnement
LIVSVIKTIG: Elevrådet meiner elevane treng meir symjeopplæring, ikkje mindre. 
På bildet ser me framme f.h. Camilla Moen, Mari Stavsholt, Tobias Richards, Dagne Sæland, Henriette Rui Olsen og Ida Christiansen. Bak f.h. Kaia Kvan Haugen, Emma Richards og Filip Øien Dalen. 
På bassengkanten f.v.: Tina Øverland, Ellen Dahl Finnestad, Renate Øien, Audun Eiriksson og kultursjef Hilda Sørum. 

Skarphedin svømmegruppe symjegruppe symjing  Gvarv idrettshall symjehall

– Vi vil bevare svømmebassenget på Sauherad barne- og ungdomsskole

Abonnement
José Jose Bakker teiknekonkurranse

Julegrantenning avlyst, men du kan teikne og få godtepose

Abonnement
Fruktbonde Jarl Olav Rugtveit.

Lokal gardbrukar i finale – og du kan stemme på han

Abonnement
— FYLLER OPP I MORGON: Bassenget på Gvarv er i kjellaren på samfunnshuset. Det er ikkje fyllt opp no i haust, det vil kommunedirektøren ta fatt i. 
Gvarv IL 100 år  Gvarv samfunnshus idrettsbane fotballbane

Formannskapet skjermar to tiltak

Abonnement
KOMPENSASJON: Dagens kompensasjonsordning for idrett og frivilligheit held fram. Bildet er frå sommarens andre fotballskule på Sandvoll stadion. Illustrasjonsfoto: Øystein Akselberg

Éin milliard kroner til koronakompensasjon

Abonnement
Rivearbeid i Hesteskoen: Ei maskin frå Groven & Karlsen riv den gamle stova på Åsen husmannsplass. Torbjørn Sanden ryddar unna det som kan takast vare på.

Gamal stove blir rive i dag

Abonnement
AVLYSER: Odd Eugen Wollberg og Lill Gjestad Wollberg har valt å avlyse årets julemarknad på Lerkekåsa.

Utsett julemarknad og peparkakelandsby

Abonnement
NY LEIAR. Asle Aase frå Nordagutu er den nye leiaren i Midt-Telemark idrettsråd.

Han er den nye leiaren i Midt-Telemark idrettsråd

Abonnement
ØNSKJER VELKOMEN TIL TRYGG HANDEL: På Meny Bø er sentrale folk assisterande ferskvaresjef Camilla Sørem (f.v.), ferskvaresjef Odd Terje Røstad, assisterande butikksjef Live Jansen og butikksjef Håvard Mathisen.

– Start julehandelen nå!

Abonnement
Frisklivssentralen trening Evjudalen  Frisklivssentralen trening Evjudalen

Legane bed for Frisklivssentralen

Abonnement
Elisabeth Sandvand Aase t.h, og Hanne Porsholt Jensen

Midt-Telemark kommune Ipad data pc digitalisering

Kommunen kan spare pengar:

Meiner fem-åringar ikkje treng eigne nettbrett

Abonnement
Gode resultat. Bø camping har fått gode resultat på botnlinja alle dei tre siste åra. Inne-havar Arnhild Bø er nøgd med utviklinga innan campingnæringa men seier ein er svært prisgitt både sommarvêret og Sommarland.

Små marginar i turistnæringa

Abonnement
RÅNING: The Gråners har gjort seg nokre tankar om råning i Bø. Illustrasjonsfoto: Bø blad

Varsel om mogleg senior-råning i Bø

Abonnement
LIVSVIKTIG: Elevrådet meiner elevane treng meir symjeopplæring, ikkje mindre. 
På bildet ser me framme f.h. Camilla Moen, Mari Stavsholt, Tobias Richards, Dagne Sæland, Henriette Rui Olsen og Ida Christiansen. Bak f.h. Kaia Kvan Haugen, Emma Richards og Filip Øien Dalen. 
På bassengkanten f.v.: Tina Øverland, Ellen Dahl Finnestad, Renate Øien, Audun Eiriksson og kultursjef Hilda Sørum. 

Skarphedin svømmegruppe symjegruppe symjing  Gvarv idrettshall symjehall

«iPad til førsteklassingene er ikke lovpålagt, men det er jo faktisk svømmeopplæringen!»

Abonnement
FÅR HJELP. Nav-prosjektet «Back to school» har suksess, og elev Marthe Nykås (midten) rosar lærar Beate Herregården (t.v.) og Helen Løvskeid Skaret frå Nav.

Talent for tilrettelegging

Abonnement
ADVENT: Adventstid og jul er tema i vekas quiz.

Quiz om adventstid, julebrygg og gamle kongar

Abonnement
Bruktbua er open. Driftsansvarleg Halvard Venås ved Brenna miljøstasjon kan fortelje at gjenbruksstasjonen no er i bruk. Her kan folk både levere og hente med seg ting og tang som er for bra til å kaste.

Betre avfallssortering på Brenna

Abonnement