Meining

Thale Skybakt, Seksjonsleder Barn i Norge  i Norgesprogrammet i Redd Barna.

Korleis kan me ta godt imot barn som har flykta til Noreg – her er gode råd

Abonnement
Liv Aasmundsen

– Trist å sjå kommunens tomme flaggstang på 8. mai

Abonnement
FLITAVEGEN: Inge Bø og kona har budd i dette huset i toppen av Flitavegen siden 2005. Trafikkstøy.

– Eg meiner eg har funne gygresteinen i Breisås

Abonnement
220505 MEINING Simen.Bjorgen

– Frivillige er med og reddar kulturmiljø

Abonnement
DER ER HÅP: Når fire av ti insektartar står i fare for å døy ut, bør alarmklokkene ringe. Men det finst håp, skriv forfattaren av dette innlegget.

– Sjølv superheltar treng hjelp

Abonnement
BEKYMRA FOR HØGE STRAUMPRISAR. Ordførarane Siri Blichfeldt Dyrland (t.v.) og Bjørg Tveito Lundefaret har teke initiativ til å få ut betre informasjon til innbyggjarane om straumprisar og straumavtalar.

Bekymra for stopp i planlegging av ny riksveg 36

– Derfor er 8. mai så viktig

Abonnement

Bladet fra munnen (avisrunden)

Abonnement
Espen Lydersen

– Lifjell er merkevare og identitetsbyggjar

Abonnement
Siri Blichfeldt Dyrland (SP), ordførar i Midt-Telemark.
Senterpartiet 
Blid ordførar
Kommunehus
ordførar

Ordførarens dikt til arbeidarane – på 1. mai

Abonnement
VEGNAMN: Stein Ketil Sauarlia påpeikar at få vegar i Midt-Telemark har namn etter personar. Skrivarvegen i Bø, som nå har blitt Lektorvegen, var kalla opp etter sorenskrivar og stortingsmann Gjermund N. Grivi, populært kalla Skrivaren.

– Få vegar i Midt-Telemark har namn etter personar – mange fortener namnet sitt på ein vegstubb

Abonnement
SENTRAL ROLLE. Kommunane hadde ei sentral rolle da Noreg etter ei djup krise under andre verdskrig skulle gjenreise landet.

– Det er politikarane som gjer vedtaka, og det får dei stå for

Abonnement
STORTINGSREPRESENTANT: Åslaug Sem-Jacobsen representerer Telemark Senterparti på Stortinget.

– Nå startar bygginga av nye Telemark fylkeskommune

Abonnement
Ellen  Hageman Gvarv klimaaksjon

– Me kan stoppe hyttebygginga

Abonnement

– Å auke kapasiteten i forsvaret gjev tryggleik for ei utrygg tid

Abonnement
LAND I KRISE: Ukraina blei 24. februar angripe av nabolandet Russland og er nå i krig.

– Flyktningane som kjem treng meir enn avlagte klede og sko

Chase Alexander Jordal

– Radikale miljøorganisasjonar øydelegg si eiga sak

Abonnement
STRUMPRISEN STIG: Prisane på kraftmarknaden går opp og det får kundar også i Telemark merke. Bilete av nokre kraftlinjer er henta frå Breisås. Foto: Øystein Akselberg

– Noreg treng nok og rimeleg straum til private og næringsliv

Abonnement
Peder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag.

– Eit fleirspråkleg land treng fleirspråklege løysingar

Abonnement
Hårre ladestasjon elbil Kiwi

Ei god påske startar ikkje i ein ladekø

Abonnement