Meining

Marie Forberg Jørum.

«Hva med 13-åringen som går gråtende av banen?»

Abonnement
Elisabeth S. Aarsæther,
direktør i Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB)

Svaret er god arealplanlegging! Spørsmålet var: Hva kan kommunene gjøre for å bidra til trygge lokalsamfunn?

Abonnement
Bø kyrkje sommar  kyrkjegard grønt gras

Pinsen er over. Eller?

Abonnement
OPEN OMSORG: Her held heimejukepleie og heimehjelp for Bø til i dag.

Samanslåing av heime­sjukepleia i Midt-Telemark

Abonnement
Sigrid Dahl, politiinspektør og politistasjonssjef for Midt- og Vest-Telemark.

Har du gløymt å levere inn børsa?

Abonnement
STORT OMRÅDE: Her er området for solkraftverket avmerka og viser kor stort areal anlegget vil leggje beslag på. Skisse: Solutvikling AS

Om solkraftverk på Sundsmoen

Abonnement
Peder Rekkedal.

Svar til Bjørn Magne Langkås om EU og Frp

Abonnement
Bente Klokkehaug.

– Samanslåing av heimesjukepleia ser ut å splitte personalgruppa

Abonnement
Karoline Andaur,
Generalsekretær i WWF

– Me treng villare kommunar, både for natur og folk

Abonnement
KRITISK: Terje Dørumsgaard er kritisk til støy i Bø sentrum.

– Dei er boomers, ikkje rånarar

Abonnement
KRITISK: Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene

– Du får milliardrekninga når plastsyndarane snik seg unna

Abonnement
Shea Allison Sundstøl

– Alle er einige i at noko må gjerast med grøn energi, bare det ikkje er i eigen bakgard

Abonnement
Terje Riis-Johansen, fylkesordførar i Vestfold og Telemark.

– Å bevare eldre bygg er å bevare klimaet

Abonnement
POET: Magnus Lieungh

– Ei evigheitsmaskin, den idéen er fin

MEINING: Espen Nordli Eriksen .

– Eit attraktivt sentrum må ha tilgjengelege parkerings­plassar

Abonnement
PÅ TOPPEN AV SP-LISTA. F.v. Chase Alexander Jordal, Anne Grete Evju, Siri Blichfeldt Dyrland og Astrid Staurheim.

– Me gler oss til valkamp, og vil fortsatt vere nær folk

Abonnement
LOKALPOLITIKAR: Bjørn Magne Langkås (FrP).

– Hadde Rekkedal brukt eitt minutt på programmet vårt, hadde han fått med seg kva me meiner om EU

Abonnement
PÅ JOBB I SAMMARLAND: Benjamin Bugge (t.h.).

– Meistringa du opplever i Sommarland vil prege deg positivt resten av livet

Abonnement
UNG. Guten fekk mildare dom på grunn av alder då saka var oppe i Aust-Telemark tingrett på Notooden.

Ope brev til Telemarksbenken frå advokatane i Øvre Telemark

Abonnement
Terje Dørumsgaard

– Ode til Bø, framført utan musikk

Abonnement