Meining

SENTRUMSSTØY: Ein sentrumsbebuar som ikkje tør å stå fram med namn grunna redsel for represaliar, utfordrar lokale myndigheiter til å gjere noko konkret med støyproblematikken i Bø sentrum.

– Me treng hjelp av myndigheitene i Bø sentrum ….NÅ!

Abonnement
Hårek Elvenes, Høyres forsvarspolitiske talsperson

– Europa trenger norsk forsvarsindustri

Abonnement
Terje Dørumsgaard

Om lavfrekvent bass, infralyd og boomcars

Abonnement
Pernille Bonnevie Hansen, nestleiar i Naturvernforbundet

– Veipolitikk for miljø og trafikksikkerhet

Abonnement
Jenny Klinge, stortingsrepresentant, Senterpartiet, medlem i næringskomiteen

– Norsk kjøtt blir aldri «hjernedødt»

Abonnement
Sylvi Listhaug, partileder FrP

LO lederen og vanlige arbeidsfolk

Abonnement
Erlend Svardal Bøe, Høyre, Troms

Drukning ser ikke ut som drukning 

Abonnement
KRAV: Det må stillast tydlege krav til produsentar og importørar, meiner Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

– Norge må skape mindre avfall 

Abonnement
BLI EINIGE:  Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til, oppfordrar i dette lesarinnlegget vaksne til å bli einige om kva som er greitt når det er barn til stades og aktuelt med alkoholhaldig drikke.

– Tenk over hvor mye du drikker foran barna i sommer

Abonnement
IKKJE DEI LOVLYDIGE: Terje Dørumsgaard understrekar at han ikkje er ute etter dei som held seg til lover og reglar.

Bomiljøet i Bø sentrum

Abonnement
SENTERUNGDOMEN: Kronikk av Ibrahim Ali, internasjonal leiar i
Senterungdommen.

Om satsing på politi og lokalsamfunn i Telemark

Abonnement
OM FASTLEGEORDNINGA: Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Telemark, meiner fastlegeordninga står i fare for å kollapse.

– Brenn det på kjøkkenet, venter ein ikkje til brannen har spreidd seg til heile nabolaget før ein finn fram brannsløkkaren

Abonnement
ALDERISME: Eldreombod Bente Lund Jacobsen skriv her om alderisme, som er stereotypiar, fordomar eller diskriminering på grunnlag av alder.

– Eldre er ikkje søte – og ikkje er dei gretne heller

Abonnement
HAR MEININGAR: Sveinung T. Børte meiner litt om pandemi og inflasjon.

– Med fornuftig politisk styring kan me ha det som plomma i egget

Abonnement
Dag Hallvard Østtveit

– Når kyrkja frå preikestolen, eller elles, tar stilling i politiske spørsmål, er me på ville vegar

Abonnement
HAR MEININGAR: Sveinung T. Børte meiner litt om pandemi og inflasjon.

– Er streikeretten strekt for langt?

Abonnement
RÅNING: Skribenten meiner at alle som ferdast i Bøgata må ta omsyn til kvarandre.

– Er du ein stolt rånar, eller ein plagsam bråkar?

Abonnement
MANGE ALTERNATIV: Karin Hagen og Mette Haugholt, begge Arbeiderpartiet, meiner Midt-Telemark har mange andre utbyggingsalternativ enn Breisås. Eit av argumenta mot for dei er at det er eit nærturområde.

Midt-Telemark kommune arealplan utbygging Breisås Karin Hagen, t.v., Mette Haugholt t.h. Arbeiderpartiet

– Økonomien i kommunen krev handling, og at alle parti tar ansvar 

Abonnement
MANGLAR SVAR: Even Skårberg Aarnes ber Ingemar Bråten svare på spørsmålet han stilte i første meiningsinnlegg.

– Ingemar Bråten: Du har fortsatt ikkje svart på spørsmålet mitt

Abonnement
H Ingemar Bråten, Folkestad, Bø 
Høgre 
f: 17 01 1963

– Ledelse er kjipt innimellom, nå får dere smake på det

Abonnement