Meining

MEINING: Gunnar Snippen

Ein liten korreksjon til Torbjørn Lahus

MEINING: Arne Storhaug

– Graden av hyttebygging tilseier nå svært restriktiv haldning til vidare utbygging

LOKALLAGSLEIAR: Bjørnar Nesje er leiar av Utdanningsforbundet Midt-Telemark.

– Skuledebatten viser at kommunen fortsatt vil la barn og unge ta støyten for dårleg økonomisk styring

MIDT-TELEMARK: Folkestad skule.

– Sats på å utvikle Folkestad skule til å bli enda betre

LEIAR: Ole Roger Dyrkorn, Telemark Nei til EU

– Viss Noreg hadde forplikta seg til innanlandske klimakutt ville klimaomstillinga gå raskare

Karoline Andaur,
Generalsekretær i 
WWF Verdens naturfond

– Få naturen og klimaet på partiprogrammet

Sigbjørn Hjelmbrekke.

– Å la Bøsenteret få Vinmonopolet er ikkje næringspolitikk, men fråvere av næringspolitikk

Abonnement
FOLKESTAD: Folkestad skule.

– Framleis kommunal manipulering av elevundersøkinga på Folkestad skule?

Abonnement
LEIAR: Ulf Bruno Vege

Årsmøtet er gjennomført: Ulf fortset som leiar

I KARANTENE. Fleire klasser ved Bø skule er sett i karantene fredag 25. september.

«Fast and furious» på Bø skule

VILLA LUNDE: Elisabeth de Lunde foran konsertsalen på Villa Lunde.

– Ei ny tid på Villa Lunde

Abonnement
STYRE: Midt-Telemark senterparti sitt styre. 
Bak f.v. Borgar Kaasa, leiar, Siri Blichfeldt Dyrland, nestleiar, Astrid Staurheim, kasserar, Chase Alexander Jordal (framme t.v.), styremedlem, Anne Særsland, styremedlem, Kjetil Nyhus, styremedlem.

– Ta bonden på alvor. Me må sikre norsk mat

Abonnement
LEIAR: Ole Roger Dyrkorn, Telemark Nei til EU

– EØS-avtala bidreg til privatisering av offentlege tenester og svekker folkestyret

FAST SPALTIST: Kjell Bitustøyl er fast spaltist i Bø blad - Lokalavis for Midt-Telemark.

– Me er venleg innstilte, men kva om dei slår seg til her for godt og blir fleire?

Abonnement
KALDARE: Det vil bli bli ein kaldare kvardag på Bø skule og i andre kommunale bygg.
Midt-Telemark kommune, straum

– Skal Bø skule bare vere for funksjonsfriske barn?

NATURLEG REAKSJON. Det er naturleg at folk kjenner seg slitne når ein no kan slappe litt av, meiner Siri Blichfeldt Dyrland.

– Elevundersøkinga på Folkestad skule er tilrettelagt for barn

Bø torg laurdag 5. mai 2012. Maimarknad, torgdag. Lappeteppe. Bø Quiltelag laga til ein artig stand der folk blei oppfordra til å lage ein lapp til eit stort lappeteppe. Emma Richards (11) (t.v.), Marit Richards Omdal og Ingebjørg Strand er i sving med sine bidrag. Emma laga ein fin hjartelapp.

– Sviktande vurderingsgrunnlag for nedlegging av Folkestad skule?

ILLUSTRASJONSBILDE: Nord-Gudbrandsdal HV-område øver på å sikre kritisk infrastruktur i samvirke med politiet.

– Situasjonen nå krev at fleire unge kvinner og menn har ei form for førstegongsteneste

MEINING: Torbjørn Lahus, Midt-Telemark Høyre

– Viss det er manglar på Folkestad skule, er det kommunen sitt ansvar å ordne opp

MEINING: Ine Eriksen Søreide, leiar av Stortingets utanriks- og forsvarskomité (H). 

– Det kjem ingen ny djup fred. Me må styrke Forsvaret