Meining

Torstein Børte meiner at det er bra å utvide bustadfeltet i Breisås.

– Breisås er eit bustadområde eg unner fleire å få gleda av

Abonnement
Chase Alexander Jordal

– Ei langsiktig stenging av Åse bru kan få permanente konsekvensar for Bø 

Abonnement
BREISÅSSKOGEN. Diskusjonen om utbygging av Breisås skaper engasjement.

– Uheldig og lite tillitsvekkande om utbygging i Breisås

Abonnement

SKABB-UTBROT. Både tilsette og pasientar ved Bø sjukeheim (bilete) har blitt smitta av skabb.

Bø sjukeheim tilskot Husbanken budsjettbombe 
ny sjukeheim

Hjartesukk frå pårørande:

– Omsorgstrappa bryt snart saman

Abonnement
Gruppeleiar Mette Haugholt (bildet) og lokalpartileiar Karin Hagen i Arbeiderpartiet  har skrive innlegg om 8. mars.

– Me lyttar til kva folk meiner om ny arealplan

Abonnement
Lisa, Erland og Vemund

Kor blei det av familierettleiaren på Gvarv?

Abonnement
FYRSTEPLASS: Knut Duesund frå Notodden stiller på fyrsteplass på Telemarks-lista til Partiet Sentrum.

Politikk
Parti
Fylke
Vestfold Telemark

– Me har valt Partiet Sentrum

Abonnement
Breisåsskogen i Midt-Telemark.

– Er nærnaturen i Breisås og på Folkestad viktig for deg?

Abonnement
Morten Rask Arnesen 
SV Sosialistisk Venstreparti 
10 11 1952 LangkŒshaugen

Evjudalen og skjøtsel: Kor har det blitt av steinane?

Abonnement
Brynhild Hanto, Nome,
8. kandidat for Rødt i Telemark

– Barnetrygd til alle barn i Midt-Telemark

Abonnement

190926 Jønnbu fjellkyrkje og ungdomssenter
leirskulelærarar Lars Lyngdal, Arne Slagsvold og Jarle Tyvold 24. sept 2019 
I samband med staden sitt 50-års jubileum

– Nok er nok i Breisås

Abonnement
Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen.

Kva no for domstolane i Telemark?

Abonnement
NÆRTUR: Arne Hjeltnes meiner det er viktig å ta vare på turområde i nærmiljøet. 
Bergenåsen

– Bø Turlag vil rope eit kraftig «varsko» for friluftslivet

Abonnement
Evy Beate Tveter 
Evy Beate Stykket

Skjermbruk i skulen – kompetanse og personvern

Abonnement
EITT NYTT SMITTETILFELLE. Eit nytt smittetilfell er meldt i Midt-Telemark.

Korleis har Midt-Telemark kommune møtt koronautfordringane?

Abonnement
TRENG MEIR PLASS: Bø handelspark ønskjer å tilby butikken Biltema eit nytt bygg på 6.000 kvadratmeter. Innsendaren av dette innlegget synest butikken er for stor allereie.

Ein kaffekopp i Bø

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Nå bør folk i Midt-Telemark følgje med på planane som blir lagt

Abonnement
Torstein Haukvik, Kristeleg Folkeparti KrF Sauherad.

Nytt bustadfelt på Haukvik:

Balanse mellom bruk og vern

Abonnement
Hanne Porsholt Jensen engasjerer seg sterkt i temaet rundt bruk av I-pad i skulen.

Ja til metodefrihet i skolen, nei til skjermfrihet

Abonnement
Morten Rask Arnesen 
SV Sosialistisk Venstreparti 
10 11 1952 LangkŒshaugen

Nytt bustadfelt på Haukvik:

Om å vere høg og mørk sentralt, for så å gje blaffen lokalt

Abonnement