Meining

210610 Meining Bjørg Larsen

Biltema og Bø Handelspark

Abonnement

Er dette nødvendig? 

Abonnement

Tankar i desse koronatider

Abonnement
Morten Rask Arnesen 
SV Sosialistisk Venstreparti 
10 11 1952 LangkŒshaugen

Biltema og Bø handelspark: Ein snodig sak

Abonnement
SVARAR: Varaordførar Ingebjørg Nordbø, MDG Midt-Telemark.

Det grøne skiftet – eit svar til Bakaas

Abonnement
Reagerer på utspel om motseg frå fylkeskommunen. Bø handelspark biltema arealplan sentrumsgrenser 
f.v Per Atle Einan, SV, Espen Lydersen, MDG, Steinar Sæland, V.

Om sjølvråderett, arbeidsplassar og utviding av sentrum

Abonnement
Bø stasjon Sørlandsbanen Go Ahead Bø Taxi

Smittevern hos Bø taxi

Abonnement
PÅ SYNFARING: Formannskapet diskuterte blant anna prosessen Skien kommune har hatt for utslepp av kjølevatn til Norsjø og kvar ein kan byggje hus i framtida. Det er blant anna ønskje om å utvide Breisås i den retning som politikarane ser. 
Det er blant anna ønskje om å utvide Breisås i den retning som politikarane ser. Midt-Telemark kommune formannskap

Spørsmål til kommuneadministrasjonen

Abonnement
Magnus Lieungh

Nytt dikt frå Magnus: Koronalivet

Abonnement
Biltema Bø Handelspark

Lokaldemokratiet og pølselobbyen

Abonnement
SVARAR PÅ INNLEGG: Ordførar i Midt-Telemark kommune, Siri Blichfeldt Dyrland.

Svar på lesarinnlegget «Om politiske og administrative utfordringar for Midt-Telemark kommune»

Abonnement
SPENNANDE KASSE: Svein Tore Bakaas,  i byggekomiteen undersøker trekassa med diverse indre organ.

Næringspark og næringsliv i Midt-Telemark kommune

Abonnement
SYNFARING: Midt-Telemark Senterparti på synfaring i samband med handsaming av kommuneplanens arealdel. Her ved Folkestadåsen der

Midt-Telemark Senterpartis synfaring og samtalar knytt til kommuneplanens arealdel

Abonnement
Gerd von der Lippe

Vil Midt-Telemark kommune avstå frå innkjøp av varer og tenester på okkupert område på Vestbredden og i Aust-Jerusalem?

Abonnement
Karoline Lie, studentleiar ved Universitetet i Søraust-Noreg (USN)

Smitteutbrotet ved USN sett frå studentanes synsvinkel

Nina Kaasa meiner at lokalfolk bør slutte med stygge kommentarar om USN-smitte i kommentarfelta på sosiale medium.

Til den lokale bøheringen – som bryr seg om smitte på USN

– Trur´u jeg er fattig, eller?

Abonnement

Om politiske og administrative utfordringar i Midt-Telemark kommune

Abonnement
Anne Grethe Evju, vernepleier og ansatt i kommunal psykisk helsetjeneste og kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Midt-Telemark kommune.

Talet på menneske med psykiske helseproblem aukar i kommune-Noreg

Abonnement
Anna Henriette Straume,
4.,kandidat Stortinget, 
Telemark Senterparti.

Ung busetting i heile landet

Abonnement