Meining

Lisa Dawn Aarnes

Arbeidslivet treng alle, ikkje bare dei som jobbar mykje

Abonnement
Anja Bakken Riise, leiar for Framtiden i våre hender.

Black Friday – ei feiring av fråtsing og forbruk   

Høge straumprisar – kamuflert kommuneskatt for innbyggjarane i Midt-Telemark kommune

Abonnement
Kristin Hofstad, konstituert administrerande direktør i SMB Norge

– Dropp «Black Friday», nå treng me «Lokal fredag»

Dagrun Hemsøe

Kor blei fokus på trimaktivitet av?

Abonnement
Magnus Lieungh

Vedlikehald av bruene

Abonnement
Samfunnsøkonom og styremedlem av partiet Raudt i Midt-Telemark, Sigbjørn Hjelmbrekke.

Kvifor me har nynorsk

Abonnement
FRYKTAR UTVIKLINGA: Per Atle Einian fryktar utviklinga om underskotet held fram med å auke slik det har gjort til no. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal 

FRYKTAR KONFLIKT: Per Atle Einan peikte på at omsynet til nabokommunen og til brukarane kan kome til å vere i kponflikt.
Val 2017 lokale kandidatar stortingsval  Per Atle Eian SV

– Kor konstruktiv er eigentleg omkampen om fylkessamanslåinga ?

Abonnement
POTENSIALE I FORBETRING. Leiar i utval for oppvekst og kultur, Evy Beate Stykket (t.v.), og ordførar Siri Blichfeldt Dyrland meiner det er viktig med god symjeundervisning og ser at kommunen kan bli betre på eit sameina tilbod til alle elevar. På grunn av kommunens økonomi kan dei likevel ikkje love å frede symjebassenget på Gvarv.       

– Brot på delar av opplæringslova blir tatt på største alvor av meg og hovudutvalsleiar

Abonnement
Bø blad
Aviser 
Avisbunke
Lokalavisa

– Kva skal eigentleg på trykk i avisa?

LOKALAVIS. Bø Blad - lokalavis for Midt-Telemark held til i Bøgata

– Gode rammevilkår er avgjerande for lokalavisa di

STÅR SAMLA: Verneombod og tillitsvalte i Utdanningsforbundet og Fagforbundet er samla. Tillitsvalte i Fagforbundet var ikkje til stades da bildet blei tatt.

Skulane står samla: NEI til gambling!

Bård I. Freberg

– Det grøne skiftet – ikkje berre CO2

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Med eit krevjande budsjett er det nå dei folkevalte blir utfordra

Siri Blichfeldt Dyrland ordførar Midt-Telemark kommune

– Det er ikkje vanskeleg å vere einig i at skulen er hardt pressa om dagen

Abonnement
BEREDSKAP. Har du litt ekstra i skapet dersom det skulle bli ei krise?

Du er ein del av Noregs beredskap

Abonnement
Angelika Karsrud

– Helsenoreg treng akupunktørar

Abonnement
St. Hans i Farstadparken. Gvarv Vel og næringslag arrangerte midtsommarkveld i Farstadpareken på Gvarv. Her var det mykje folk, aktivitetar, grilling og bålkos. Foto: Øystein Akselberg

– Ikkje rør leirskulen

Abonnement
Leiar i Dysleksi Øvre Telemark, Oda Marie Lerstang Bergli.

– Kommunestyret må nå vektlegge det som faktisk er viktig

Abonnement
Redaktør Hilde Eika Nesje i Bø blad.

– Fleire lokalpolitikarar bør ytre seg og fortelje veljarane kor ein står i ei sak

Abonnement