Sosiale medium

Bø i Telemark
18
10°C
 

Dato

Tysdag 17. oktober 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Må grave i Stasjonsvegen

Synkehol i Stasjonsvegen. Fortauget like ved inngangspartiet til Haugestøl VVS i Stasjonsvegen er sperra av etter at eit synkehol blei oppdaga i det nye fortauget sist veke. I dag var Kaare Kringlebu (t.v.) og Terje Hovde Kaasa frå Statens vegvesen på plass for å vurdere situasjonen. Foto: Øystein Akselberg.

Sist veke blei det oppdaga eit hol i den nye asfalten i fortauget utanfor Haugestøl VVS øvst i Stasjonsvegen. Arealet ligg innanfor det nye prosjektet i Stasjonsvegen som blei opna i sommar. Det viste seg at asfalten var undergravd i eit større område. Asfalten er nå fjerna og det er køyrd på eit par lastebillass med grov grus og stein. Stikkrenna i området er kontrollert og funne i orden. Vegvesenet trur årsaka er at vatn på avvegar har vaska ut massane under asfalten. Dei trur utgravinga har pågått over lengre tid og at årsaken ikkje har noko med anleggsarbeida som har pågått. Ei forklaring kan vere at grunnvatnaet har sørgd for utvaskinga.

I dag var kontrollingeniør Kaare Kringlebu og byggjeleiar Terje Hovde Kaasa frå Statens vegvesen på befaring for å vurdere kva som skal gjerast.
– Tveito Maskin er engasjert for å grave opp eit rundt 50-60 kvadratmeter stort område rundt synkeholet og ned til stikkrenna som har utløp til bekken, seier Kringlebu.

Dermed må det gravast opp i den heilt nye Stasjonsvegen berre kort tid etter at prestisjeprosjektet stod ferdig. Gravearbeidet utanfor Haugestøl VVS vil starte i dag måndag eller i morgon. Området må sikrast og ny lysmast og eit nyplanta tre må truleg flyttast.
– Me ser alvorleg på saka. Så vil gravearbeidet avdekkje om me finn årsaka og kan gjere tiltak deretter, seier hovde Kaasa.

Sporar opp fortida

Moderne askeladd. Med metalldektor og spade gjer Asle Økelsrud interessante og viktige funn av oldsaker og kulturminner. Her er han i sving på Håtveit gard på Gvarv. Detektoren gjev raskt svar om kva slags metall som skjuler seg nede i bakken. Foto: Øystein Akselberg

Med hjelp av metallsøkjar har Asle Økelsrud gjort interessante funn frå fortida i Bø og Sauherad. Neste år lagar han utstilling i samarbeid med Evju bygdetun.

Asle Økelsrud (45) er til dagleg stipendiat i økologi ved høgskulen i Bø, der han no jobbar med ei doktoravhandling. Sidan 2011 har han vore hekta på å søkje etter gjenstandar frå fortida med metalldetektor. Han har gjort viktige funn på eit ti-talls forskjellige gardar i Bø og Sauherad, men favorittområdet hans er eit jorde tilhøyrande garden Håtveit på Gvarv.
– Eg har funne over 40 gjenstandar i Bø og Sauherad som er innlevert til kulturminnevernet, seier han, og kan vise til funn frå yngre romersk jernalder, cirka år 160-375 e. Kr.
Blant dei mest interessante funna er ei korsforma spenne frå folkevandringstida (ca. 450 e. Kr.), ei likearma spenne frå merovingertid (ca. 600 e. Kr), ei Urnes-spenne frå tidleg middelalder (ca. 1050-1200 e. Kr.) og det som mest sannsynleg er ei vendemaske frå vikingtida (ca. 900 e. Kr.).
– Eg håpar også at når folk les om verksemda mi i lokalavisa vil det gje meg respons på fleire leiteområde som kan vere interessante, seier han og innrømmer at han har sett seg ut fleire gardar som er svært interessante å leite ved.

Skulestart for 1.128 bø-elevar i dag

Oppstilling til fotografering. Kontaktlærar Mari Hermansen stiller opp ungane i klasse 1B ved Bø skule. Dei skal fotograferast til torsdagens Bø blad. Stolt publikum er foreldre og føresette. foto: Øystein Akselberg

I dag er det skulestart ved Bø skule, Folkestad skule, Bø ungdomsskule og Bø vidaregåande skule. Til saman byrja 1.128 elevar på nytt skuleår ved desse fire skulane i dag. 277 av desse startar skuleåret på ny skule. Og kanskje mest spennande var det for dei 69 elevane som starta i første klasse på barneskulen. Bø skule har i år 50 elevar i dei tre førsteklassane, medan det på Folkestad er ein førsteklase med 19 elevar. På Bø ungdomssskule starta 68 elevar opp i 8. klasse, medan det på Bø vidaregåande skule starta 140 elevar i 1. klasse.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®