Sosiale medium

Bø i Telemark
01
19°C
 

Dato

Laurdag 24. juni 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Bøheringar i by’n

Arrangørar frå Bø.  Bøheringane Amund Johnsrud (t.v.) og Gunnar Reed var sentrale i gjennomføringa av arrangementet ved Stortinget tysdag. Her står dei saman med artist Frode Alnæs. Foto: Øystein Akselberg.

Fleire bøheringar hadde sentrale roller i Oslo tysdag. Dei var der i samband med Norges Bondelag si store markering i høve brot i landbruksoppgjeret.

Norges Bondelag arrangerte tysdag ei stor markering med demonstrasjonstog frå Landbrukets Hus i Schweigaardsgate gjennom Oslos gater til Stortinget. Saka det handla om var brotet i landbruksforhandlingane.

Blant folka som bidrog både på scena og i kulissane rundt arrangementet var fleire bøheringar. Mest synleg var gruppa Ni Liv med bøheringen Jon Solberg i spissen. Gruppa spelte fem låtar i bakgarden før bøndene sitt store tog sette fart i retning Stortinget. Ni Liv fekk stemninga opp blant publikummet som talde omlag 3.500 personar.

I kulissane bak arrangementet var to andre bøheringar sentrale. Amund Johnsrud er seniorrådgjevar i Norges Bondelag og var ansvarleg for arrangementet ved Stortinget. I tillegg hadde Gunnar Reed gjennom artistfirmaet Kulturservice AS ansvar for både artistar og all teknisk gjennomføring både på Landbrukets Hus og ved Stortinget.

Nytt vertskap ved Norsjø

Nye drivarar av Norsjø hotell. Vertskapet ved Norsjø hotell er nå Vebjørn Hagen (f.v.), Marita Knutshaug Veum, Jarle Randby, Kaia Hagen og Jarle Buseth. Foto: Øystim Akselberg.

Norsjø hotell har fått nye drivarar. To drivarselskap og fem personar har nå hand om både camping, hotell og båt på Akkerhaugen.

Norsjø Hotell på Akkerhaugen blei opprinneleg bygd som turistheim på 1950-talet. I 45 år har Svanhild og Truls Dahl bygd opp ein viktig samlingsstad for bygdefolket i regionen. 15. mars i år blei nøklane til hotellet levert over i nye hender.

Frå midten av mars kunne Kaia Hagen (40) med rette bruke tittelen hotelldirektør på sin nye arbeidsstad. Ho er tilsett i full jobb som hotellets nye frontfigur. Det er to drivarselskap som nå står for drift og utvikling av hotellet ved Norsjøs breidder, nemleg Norsjø Ferieland og Bergo Drift. Bak Norsjø Ferieland finn me dei to hovudeigarane Vebjørn Hagen og Marita Knutshaug Veum. Bak restaurantselskapet Bergo Drift, med base på Beitostølen, finn me Jarle Randby og Jarle Buseth. Randby er restaurantansvarleg, medan Buseth er dagleg leiar og medeigar i Bergo Drift. Saman skal dei drifte Norsjø hotell og har eit tidsperspektiv på 25 år framover. Den nye drivarkonstellasjonen har ikkje berre utvikling av hotellet på sin daglege arbeidsplan. Dei har også teke over drifta av passasjerbåten MS Telemarken.

Lokale folk tek over Lifjellstua

Nye eigarar. Gunhild Grav (f.v.), Ann Kristin Skogen, Torbjørn Kallestad, Sandra Kallestad og Andreas Eikrem Bjørndalen har overtatt Lifjellstua og skal satse vidare på den tradisjonsrike staden. Foto: Øystein Akselberg

Lifjellstua har kome på lokale hender. Nå blir det ny giv og ny drift på den 60 år gamle fjellstua på Lifjell. Planen er å opne for ny drift i midten av juni.

Lifjellstua på Jønnbu blei bygd som turisthytte og stod ferdig i 1957. Det var Skien Telemark Turistforeining (STT) som stod bak bygginga og turisthytta, som den gong heitte STT Jønnbu. Det har opp gjennom tidene vore fleire ulike eigargrupperingar på hytta. Ei større renovering skjedde i regi av Per Ove Bakke og Anemone Wille Våge i 1998. Lifjellstua blei så drive som fjellhotell i åra 1998-2011. Dei siste åra har det vore heller stille rundt hytta. I fjellstuas 60. år har nå hytta kome over på lokale hender og den blir opna igjen med drift frå juni i år.

Dei fem aktørane som står bak oppkjøpet av Lifjellstua er Gunhild Grav og Stein Lunde, Ann Kristin Skogen, Andreas Eikrem Bjørndalen, Sandra Kallestad og Torbjørn Kallestad. Grav og Lunde har den største eigarandelen med 40 prosent. Skogen og Bjørndalen har 20 prosent kvar, medan Torbjørn og Sandra Kallestad har 10 prosent kvar. Kjøpesummen er 6,3 millionar kroner og nå blir fjellstua også pussa opp for over ein million kroner fram mot nyopninga i juni.

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®