Sosiale medium

Bø i Telemark
03
11°C
 

Dato

Fredag 21. september 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Klart for Kart

Tommel opp for festival. Teknisk leverandør Vegard Finnekåsa (t.v.) frå Konsert-Service AS og Kartsjef Jørgen Solberg berre timar før det brakar laus på festivalens første konsertkveld.

I kveld er det klart for første av tre konsertkveldar på Kartfestivalen 2018. I ettermiddag var stemninga god på festivalområdet i Farstadparken på Gvarv. Rigginga gjekk sin gang og var i god rute for kvelden.

Kartsjef Jørgen Solberg seier at billettsalet ser lovande ut og at han trur det blir godt med folk. Første band ut i kveld er «Spider» klokka halv sju. Så går det slag i slag. I alt 30 band skal på scena i løpet av dei tre komande kveldane.

Ordførar Olav Kasland søkjer fritak

Har fått draumejobben. Ordførar i Bø, Olav Kasland (midt i biletet), var ute på oppdrag i si ordførargjerning på den offisielle opninga av nytt studieår på Universitetscampus i dag. Det kan bli eit av hans siste offisielle oppdrag om han får fritak får ordførargjerninga. Foto: Øystein Akselberg

– Eg har fått tilbod om draumejobben. Forbrukarrådet har oppretta ei ny stilling og om eg skal kunne ta imot den må eg ta til allereie i haust, stadfestar ordførar Olav Kasland i dag.

Kasland vil levere ein formell søknad om fritak frå ordførarjobben til Bø kommunestyre med det første. Han søkjer fritak frå 1. november og ut perioden som gjeld fram til kommunesamanslåinga trer i kraft 1. januar 2020. Søknaden vil kome opp i kommunestyremøte 15. oktober. Kasland vil fortsetje som kommunestyrerepresentant ut perioden, og vil også forsetje i fylkesting og fylkesutval.

Kasland har fått tilbod om jobb i ei nyoppretta stilling som fagdirektør innan forbrukarpolitikk og internasjonalt arbeid. Han vil ha kontorplass i Oslo, Brussel og heimekontor på Nordbøåsen.

Etter det Bø blad forstår vil Bø kommunestyre måtte gjere nyval av ordførar om Kasland blir innvilga fritak.

– Eg antek at Venstre vil gå inn for dagens varaordførar, Borgar Kaasa (Sp), som ny ordførar. Det vil vere det beste for bygda. Kaasa kjenner godt til alle prosessane som pågår i høve ny kommune, seier Kasland.
Han trur ikkje arbeidet med kommunesamanslåinga vil lide i nevneverdig grad om han fråtrer som ordførar.
– Dei viktigaste politiske vedtaka er fatta og no er det administrasjonane som jobbar med prosessane. Det er kompetente folk i både administrasjon og i politikken som fører denne saka i mål, seier Kasland.

Husbrann i Seljordsvegen

Husbrann i Bø. I morgontimane har eit hus i Bø blitt utsett for ein kraftig brann. Foto: Øystein Akselberg

I femtida i natt starta ein husbrann i eit bustadhus i Seljordsvegen, omkring ei mil vest for Bø sentrum. I følgje avisa Varden måtte huseigaren, ein mann i 30-åra, hoppe ut frå andre etasje der det brann kraftig. Det blir meldt at han måtte sjekkast av helsepersonell for moglege røykskadar.

Like etter klokka seks meldte Brannvesenet at brann var sløkt. Årsaka til brannen er det ikkje sagt noko om så langt.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje