Sosiale medium

Bø i Telemark
03
11°C
 

Dato

Fredag 21. september 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Legevakt på Notodden i 2017

ambulanse-notoddenskilt

Ny organisering av legevaktordninga. Som skiltet tilsier får Bøheringane 29 kilometer til legevakta. Foto: Øystein Akselberg

Bø kommune har på trappene ei ny organisering av legevaktordninga frå 2017. Rådmannen tilrår at det skal etablerast ny felles interkommunal legevakt for kommunane Bø, Sauherad, Notodden og Hjartdal som tilfredsstiller krava i ny akuttforskrift. Rådmannen foreslår at legevakta vert lokalisert ved Notodden interkommunale legevakt. HV-utvalet i Bø kommune hadde saka opp i møte 17. november og gjekk samrøystes inn for tilrådinga til rådmannen.

Snart slutt på sortering i Bø

posten-bo-distribusjon-14-nov-2016-4618-kari-halvorsen-anne-kari-thorstensen-og-helge-jenssen

Posten skal fram. Postbod Kari Halvorsen (f.v.), postbod Anne Kari Thorstensen og nestleiar ved distribusjonseininga Helge Jenssen har posten til Helgen i Nome klar til utkøyring. Bak ser ein reolen der posten til Ulefoss blir sortert. Foto: Øystein Akselberg

Slutt på sortering i Bø
Frå april av skal all post til Bø, Sauherad og Nome sorterast i Stokke i staden for i Bø som nå. Det betyr at dei tilsette på Posten si distribusjonsavdelinga i Bø ikkje lenger får bruke sin lokalkunnskap for å få feiladressert post på riktig veg. Nå må folk sørgje for heilt riktig adresse på posten sin for å unngå problem. Vil du ha post og pakker fram til di eiga postkasse må du sjølv sørgje for hundre prosent korrekt adresse. Bestiller du pakke på nett frå utlandet er det kjedeleg om pakka går i retur.

Les meir i dagens papiravis.

Vil ha fylkesbiblioteket i Bø

2016-11-fylkesbibliotek-aaslaug-sem-jacobsen-og-borgar-kaasa-1

Vil ha fylkets bibliotek til Bø. Representantar for Telemark senterparti og varaordførarar i kvar sin kommune, Åslaug Sem-Jacobsen (Notodden) og Borgar Kaasa (Bø), meiner høgskulebiblioteket i Bø er eit godt alternativ for lokalisering av fylkesbiblioteket. Foto: Øystein Akselberg

 

Ønskjer omkamp om fylkesbiblioteket

Telemark Senterparti meiner fylkesbiblioteket bør bli samlokalisert med høgskulen i Bø. Partiet vil ha omkamp om lokalisering, og meiner ein bør greie ut saka på nytt. Saka om fylkesbiblioteket blei løfta fram av Telemark senterparti på Fylkesutvalets møte i dag, og blei fremja som eit verbalforslag som del av Telemark senterparti sitt alternative fylkesbudsjett. Fylkestinget gjorde i desember i fjor vedtak om å flytte fylkesbiblioteket frå Ulefoss til Fylkeshuset i Skien i løpet av 2016. Nå vil Telemark Senterparti ta opp igjen saka.

 

Les meir i papiravisa, eller på buyandread.com

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje