julespel bø skule 2017

Koseleg julespel på Bø skule


Mykje fin song. Ingrid Marie var ein av fleire solistar i årets julespel på Bø skule.

Juleprinsessa og tidstyven heiter årets julespel på Bø skule. Det blei ikkje skikkeleg julefred før folk hadde lagt bort alle tidstjuvane som mobiltelefon, I-pad og sosiale medier. Flinke ungar og mykje fin song. Torsdag blei julespelet vist for familiane og fredag fekk elevane ved skulen sjå førestillinga i to ulike visningar.

Sjå meir om julespelet i avisa torsdag 28. desember.