140626-Sankthans-st-hans-Kvennøya-2014-11

Framleis totalforbod mot open eld

Ikkje lov. Det er framleis ikkje lov å tenne bål eller grill verken i innmark eller utmark, men grilling i eigen hage går. Arkivfoto: Bø blad

Kan grille i hagen

Totalforbodet mot open eld i Midt-Telemark kommunane gjeld framleis. Det melder både Bø og Sauherad kommunar på sine heimesider.

Men ein kan grille på eigen eigedom. Forbodet mot open eld gjeld framleis i strandsonene og nær skog, mark og innmark. Brannsjefen vurderer situasjonen fortløpande og vil kunngjere endringar, spesielt med tanke på sankthansfeiringa.