190116 aksjon bøelva

Tala Oterholtfossens sak

Mange midt-telemarkingar på besøk i Olje- og energidepartementet. F.v. Lars Brødholt, Bø padlegruppe, Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet, Bjørn Olav Haukelidsæter, Nome jeger- og fiskeforening, Ingebjørg Nordbø, Bø museum, Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, statssekretær OED, Hans Christian Deilhaug, Naturvernforbundet i Midt-Telemark, Sigmund Sevatdal, Bø Fiskarlag, Bjørn Tordsson, USN – Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, Gunnar Snippen, Bø Fiskarlag, Anders Steen Hansen, Bø padleklubb, Karsten Dons, Kongsberg padleklubb og Maren Esmark, Naturvernforbundet. Foto: Katrin Lervik, OED.
 

Tysdag var representantar frå ei rekke organisasjonar i Midt-Telemark på møte med Olje- og energidepartementet (OED) for å tale Oterholtfossens sak. 

– Dette er ei folkekjær elv som renn nær Bø sentrum. Me ser eit breitt engasjement frå mange miljø i Bø, som padlarar, friluftsentusiastar, fiskarar, studentar og sjølvsagt naturvernarar, sa Hans Christian Deilhaug, leiar i Naturvernforbundet i Midt-Telemark.

Midt-Telemark Energi AS har søkt om konsesjon til å bygge ut den sentrumsnære fossen. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har innstilt på å gje avslag på konsesjonssøknaden. Naturvernforbundet forventar at OED held fast ved innstillinga frå NVE, og støttar fullt ut NVE si innstilling om å avslå konsesjon til utbygging i Oterholtfossen.

– NVE rår i frå utbygging fordi elva har eit usedvanlig rikt naturmangfald, med laks, storaure og ikkje minst den raudlista elvemuslingen. Samtidig løfter NVE frem elvas verdi for lokalbefolkninga. Elva har mange turstiar og badekulpar, og det blir fiska og padla her, seier Deilhaug.

– Derfor er ei utbygging i området uakseptabel. Den vil ha stor negativ påverknad på sårbar natur. Me er svært glade for NVE si klare tilråding om å avslå utbyggingssøknaden ut frå dei store naturverdiane som finst i området, og krev at OED bekreftar NVEs tilråding og stoppar utbyggingsplanane, seier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet sentralt.