BOB11AVI19040410L00

Desse stiller til val i Midt-Telemark

Til saman 191 personar i Midt-Telemark har takka ja til å stå på ei politisk
liste i kommunevalet hausten 2019. I siste utgåve av Bø blad på papir eller i eavisa ser du kven som vil gjere ein innsats i lokalpolitikken.

Me har sett på kvar kandidatane kjem frå, aldersfordeling, fordeling på kvinner og menn og kumulering.