FARE FOR UNDERSKOT: I sakspapira til styret skriv rektor Petter Aasen at det er fare for underskot ved USN utan ein gjer tiltak. 


REELL NEDGANG: Rektor ved USN, Petter Aasen, meiner budsjettforslaget frå regjeringa vil føre til ein reell nedgang i pengane til USN. 

KAN GÅ VIDARE. Rektor Petter Aasen ved USN har fått klarsignal frå styret om å gå vidare med utbyggingsplanane på campus Bø. Arkivfoto.
GRATULERER: – Eg gratulerer fakultetet med eit strålande resultat som har kravd stor arbeidsinnsats, seier rektor Petter Aasen. FOTO: Marta Kjøllesdal

USN satsar på senter for berekraft i Bø

Rektor ved USN vil møte minkande ungdomskuill meed å få ein større del til å studere og ved å få satse på etter- og vidareutdanning.

Universitetet i Søraust-Noreg jobbar for å få til eit senter for berekraftig utvikling i Bø.

Rektor Petter Aasen har tidlegare sagt at ein jobbar med å få til eit samarbeid med Cicero og eit senter for berekraft. Men han seier til Bø blad at ein også jobbar med eit senter for berekraftig utvikling på eigen kjøl. Cicero, Senter for Klimaforsking, jobbar med tverrfagleg klimaforsking. Det er ein uavhengig stiftelse oppretta av regjeringa i 1990.

Aasen peikar på at ein merkar endring i forventningane både frå studentar og arbeidsliv. Ein ønskjer å tenkjer framover slik at USN også er attraktiv i  framtida.

Les meir i papiravisa eller eavisa på nett.