MARKERTE PRIDE: Politiet skal ivareta mangfaldet, meiner f.v. Trond Neri Folthyl (seksjonsleiar i Midt- og Vest-Telemark), Espen Mellbye Larsen (tillitsvald Politiets Fellesforbund) og Stine Benjaminsen Nygård (lensmann Midt- og Vest-Telemark). Foto: Politiet
MARKERTE PRIDE: Politiet skal ivareta mangfaldet, meiner f.v. Trond Neri Folthyl (seksjonsleiar i Midt- og Vest-Telemark), Espen Mellbye Larsen (tillitsvald Politiets Fellesforbund) og Stine Benjaminsen Nygård (lensmann Midt- og Vest-Telemark). Foto: Politiet

Politiet feirar Pride