Frode Lieung hage
FORMKLIPPE: Frode Lieungh likar aller best å formklippe tre. Hagen er også full av sjølvkomponerte kunstverk, som det på stubben til høgre.

Ein hage til å leike seg i