210121 GG Stasjonsgården 33

Det går framover med bygginga i Bø sentrum

Det er ikkje lenge om å gjere før både Stasjonsgården (bilete) og Høgvoll står ferdige. Med fleire etasjar på nye sentrumsbygg endrar også sentrum seg.