PTN på synfaring: Bilete frå ei synfaring på Klevarsida i ei anna sak på den aktuelle eigedomen.
PTN på synfaring: Bilete frå ei synfaring på Klevarsida i ei anna sak på den aktuelle eigedomen.

Krev svar om massedeponi