I retten for å ha brote fartsgrensa – no er dommen klar