Markering for private barnehagar. For eitt år sidan var det markering om det same i Maurtuva barnehage i Breisås. Mange var den gongen innom standen til styrar Aslaug Momrak Langkås (i gul vest) og Inger Årdalen (t.h). Foto: Øystein Akselberg
Markering for private barnehagar. For eitt år sidan var det markering om det same i Maurtuva barnehage i Breisås. Mange var den gongen innom standen til styrar Aslaug Momrak Langkås (i gul vest) og Inger Årdalen (t.h). Foto: Øystein Akselberg

Stengjer barnehagar i protest mot tilskotskutt