Skilt registrering avregistrering køyretøy
DIGITALISERING: Ordninga blir innført som ein del av strategien som regjeringa har for digitalisering av offentleg sektor. FOTO: Statens vegvesen

Mange slepp to turar til trafikkstasjonen med denne endringa