FREDA: Våningshuset på Nerbø Majorbø er eksempel på eit vedtaksfreda bygg i privat eige i Midt-Telemark kommune.
FREDA: Våningshuset på Nerbø Majorbø er eksempel på eit vedtaksfreda bygg i privat eige i Midt-Telemark kommune. FOTO: Hilde Eika Nesje

Millionbeløp blir delt ut til eigarar av freda bygg