DØDSULYKKE: Innsatsleiar Tor Einar Bakken frå politiet stadfestar at ein person er omkomme i det som ser ut til å vere ein front mot front kollisjon.
DØDSULYKKE: Innsatsleiar Tor Einar Bakken frå politiet stadfestar at ein person er omkomme i det som ser ut til å vere ein front mot front kollisjon. FOTO: Avisa Kanalen

Dødsulykke på Riksveg 36