Sosiale medium

Bø i Telemark
01
-2°C
 

Dato

Sundag 24. mars 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Lukka møte om Gullbring

Hemmeleg, inntil vidare. Bø formannskap får akkurat nå informasjon om saka som handlar om framtidas organisering og drift av Gullbring kulturanlegg. Foto: Øystein Akselberg

På svært kort varsel har administrasjonen i Bø kommune innkalla til møte i Bø formannskap i dag klokka ni. I innkalling står det at møtet gjeld orientering om framdrifta i Gullbringbringsaka; dvs. organisering og drift av Gullbring kulturanlegg. I innkallinga heiter det vidare at møtet blir lukka av forretningsmessige omsyn, og det visast til offentlegheitslova paragraf 13 og forvaltningslova paragraf 13-2. Bø formannskap er i saka styringsgruppe for den framtidige organiseringa av Gullbring som kommunalt AS.

Rådmann Åse Egeland argumenterte for lukking og viste til at ein skulle ha eit orienteringsmøte for styringsgruppa utan at vedtak skal gjerast. – Me skal diskutere forretningsmessige hemmelegheiter og interne forhold. Desse blir offentleggjort seinare. I denne fasen treng me ro til å diskutere og jobbe med saka. Neste orientering kjem i formannskapet 18. mars, som også blir lukka, sa Egeland. Ho sa vidare at formannskapsmedlemmene har tausheitsplikt for det som kjem fram i dagens møte. Assisterande rådmann Terje Kili korrigerte rådmannen litt på dette og sa at medlemmane ikkje kan bindast til tausheit, men blir oppfordra til det. – Dette er eit møte med utsatt offentlegheit. All info kjem fram seinare, forklara Kili, og la saka i hendene på formannskapet. – Er dere med på i slik ordning eller ikkje, sa han.

– Om me ikkje lukkar møtet så stoppar me møte her og nå, sa rådmann Egeland.
Møtet blei så lukka med seks mot ei stemme. Glenn Isaksen (Ap) gjekk i mot å lukke møtet og var også kritisk til å bli pålagt tausheit. – Det må ligge nokre voldsame hemmelegheiter i denne saka for å forsvare lukking. Folk er opptatt av saka og alt burde vere offentleg, sa Isaksen, som også sa at han ikkje ville vere bunden av tausheitsplikt.

Rådmannen varsla også at det i føremiddag også skulle haldast eigarmøte med Gullbring kulturanlegg og Bø kommunale eigedomsselskap. Begge desse møta er også lukka for offentlegheita.


Nøgd med vinterferien på Lifjell

Påskestemning. Laurdag i vinterferien var det reine påskestemninga på Lifjell. mange var å sjå både i alpinbakkane og i løypene på Jønnbu og innover fjellet. Foto: Øystein Akselberg

– Det blei ein bra vinterferie på Lifjell, seier Per Hanstad i Lifjell Skisenter AS.

Hanstad peikar på at vêret var litt ymse nokre dagar, men at dei opplevde stort sett veldig bra besøk både i bakkane og i langrennsløypene heile veka. Han kan rapportere om god deltaking på arrangementa deira og da spesielt på familiearrangementet Telemark Wintertour på fredagen og afterski og konsert med Ugras fra Bø på laurdag. På Lifjelltunet var også det meste av hytter leigd ut heile vinterferien.

Det er fortsatt folk på vinterferiebesøk også denne veka, og både Skisenteret og Vinterland er ope kvar dag. Langrennsløypene blir også køyrd opp med tråkkemaskin.

– Det er fortsatt bra forhold i bakkene på Lifjell, selv om mildværet de siste dagene har tæret en del på snøen, avslutter Per Hanstad»

Lifjell skisenter har både denne og neste veke besøk av mange skular frå Midt-Telemark, blant anna Nome vidaregåande, Bø Ungdomsskule, Bø barneskule, Sauar friskole, Lunde 10-årige skule og Holla skule.

– Me inviterer alle skulane i Midt Telemark til å besøke oss gratis, seier Hanstad, og legg til at dei ønskjer å bidra til at flest mogleg barn og unge i Midt-Telemark skal få sjansen til å stå på ski ein dag.

Omkamp om Jysk i Bø ?

Bø handelspark: Varehuskjeda Jysk ønskjer å etablere butikk her i Bø handelspark, gjerne vegg i vegg med Biltema-butikken. Foto: Øystein Akselberg

Sist haust blei det teke initiativ til å få etablert varehuskjeda Jysk med eigen butikk i Bø handelspark. Planavdelinga i Bø kommune stoppa saka med eit brev og viste til at ei etablering av Jysk-butikk ikkje er i tråd med reguleringsplanen eller nasjonale retningsliner. Det vert ikkje opna for detaljhandel i butikkar over 800 kvadratmeter.

Bø blad har teke opp saka med ei rekkje politikarar i Bø. Mange er svært overraska over at saka ikkje blei varsla om til kommuneleiing og det politiske miljø på anna måte enn som ei referatsak mellom ei rekkje andre. Nokon er kritisk til planavdelinga si handtering.

– Her har planfolka utøvd dårleg skjønn, seier Bjørn Magne Langkås (FrP), og spør seg om kva ein skal med politikarar i Bø når ein har ei slik planavdeling.

Les meir om saka i dagens avis.


Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje