Sosiale medium

Bø i Telemark
02
9°C
 

Dato

Tysdag 16. oktober 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Snart anleggsstart på Bø stasjon

Midlertidig parkering. Under anleggsperioden på stasjonsområdet blir det parkering på andre sida av jernbanesporet, som betyr at folk må køyre og gå via Borgjabrua. Byggjetida er venta å ta seks til åtte veker. Det blir ikkje høve til å krysse toglinja til fots. Foto: Øystein Akselberg

Den store ombygginga av Bø stasjon nærmar seg med stormskritt. Anleggsstart er planlagt andre veka i oktober og ein må rekne med at jobben tek seks til åtte veker. Arbeidet betyr store endringar på parkerings- og innkøyringsområdet til stasjonen, samt endringar i stasjonsbygningen. Viktigast av alt er at talet på parkeringsplassar blir nær dobbla, til 86 parkeringsplassar. Slik det er i dag er det ofte ikkje ledige plassar å finne. Dette blir dermed ein kjærkomen endring. I byggjeperioden blir dagens parkeringsplass stengt og folk blir henvist til ein midlertidig plass på sørsida (Breisåssida) av jernbanen. Den midlertidige plassen vil ha tilkomst via Borgjabrua.

Ei stor endring blir også at gatekjøkkenet Stasjonsbua skal flyttast inn i stasjonsbygningen der taxiane har tilhald i dag. Taxiane skal flytte inn i stasjonsen på vestsida, det vil seie i enden mot Borgjabrua. Innkøyringsområdet til stasjonen blir også endra med at den store rundkøyringa blir fjerne og i staden kjem ei trafikkøy og kortidsparkeringar, blant anna for gatekjøkkenet. Nyvinninga kiss-and-ride kjem også til Bø.

Prosjektet er venta å koste rundt seks millonar kroner. Fem entreprenørar er invitert til å gje enbod. Fire av dei er lokale og anbodsopning er 8. oktober. Prosjektet blir finansiert av Bane Nor med god hjelp i eit spleiselag med 500.000 kroner frå Bø kommune, 800.000 kroner frå Fylkeskommunen og 200.000 kroner frå Statens Vegvesen.

At det er behov for meir parkering er klart: Ein sjakk i dag tidleg viste ingen ledige plassar klokka åtte. Og at rundt ti av 40 plassar var teken av bilar på langtidsparkering (rundt 30 bilar hadde nedisa ruter og hadde stått der over natta).

Klatrar mot toppen

I skåringshumør. Her har Skarphedindamene laga mål på Sandvoll. 1. oktober er det toppkamp. Foto: Glenn Isaksen.

Skarphedin sitt damelag i fotball har klatra på tabellen (3. divisjon) denne hausten og er nå med i opprykkskampen for alvor. To lag rykkjer opp. Sandefjord er suveren og om andreplassen kjempar Skarphedin og Stathelle.

I går sikra laget seg sin tredje storsiger på rad. Topplaget Teie blei nedsabla 0-5 på bortebane. Laget har i tur og orden i haust slått Urædd 2 (1-0), Stathelle (2-0), Fossum (7-2), Hønefoss 2 (7-0) og nå Teie (5-0). Neste kamp er mot, så langt, suveren Sandefjord på tabelltoppen. Det skjer heime på Sandvoll 1. oktober. Da må damelaget løfte seg enda eitt hakk og gje vestfoldlaget skikkeleg kamp i toppen.

Målskårar mot Teie var Julie Morken (2), Marie Bang, Mia Eriksen og Guro Børve. Dette er Morkens første mål i Skarphedin-trøya. I andre enden reddar keeper Linda Johansen ein straffe. På trenarbenken er det Øystein Sele som er sjef.

Vil vurdere vindmøller på Lifjell

Vêrstasjon Lifjell. På Lifjell like sør for Øysteinnatten har Meteorologisk institutt ein vêrstasjon. Den dokumenterer at det bles godt på Lifjell. Foto: Øystein Akselberg

Kan du sjå for deg 150-220 meter høge vindmøller på Lifjell? NVE har med både Lifjell og Sauheradfjella i sin første runde på å kratlegge kvar ein kan produsere vindkraft med vindmøller på landsida i Noreg.

Olje- og energidepartementet (OED) har gjeve Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lage eit forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land. Fristen for levering av heile forslaget til nasjonal ramme er 1. april 2019. NVE har nå plukka ut 43 område som skal bli analysert slik at ein kan identifisere dei mest eigna områda for vindkraft i Noreg. NVE meiner at talet på område som til slutt blir vurdert som dei mest eigna vil bli vesentleg lågare enn 43. Ein trur at 15-20 område kan vere aktuelle til slutt.

Lifjell er i tidleg fase vurdert til å vere i ein av dei fire rimlegaste prisklassane i høve pris på produsert kraft. Ei moderne vindmølle er i storleiken 150 til 220 meter høg og kostar nær 30 millionar kroner å byggje.

Les meir om saka i dagens avis.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje