Sosiale medium

Bø i Telemark
12
6°C
 

Dato

Onsdag 16. oktober 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Ny møteplass for unge

Lagar møteplass for unge. Ungdomspanelet i Ung Arena består av ni ungdommar. Sist onsdag hadde dei arbeidsmøte med leiinga i prosjektet. F.v. Eline Momrak, Camilla Pedersen Berge, Rodas Tadese Sibathu, prosjektleiar Trond Garborg, Gine-Mari Nesjan, psykolog Anne Marie Kaasa, Ingvild Haukeland og Åshild Gloppen. Tre av ungdommane i panalet var ikkje til stades denne kvelden.

Storsatsinga for å gje unge i Bø og Sauherad ein ny og moderne møteplass nærmar seg oppstart. Ungommen sjølv er sentral i utforming og innhald.

Møteplassen og folkehelseprosjektet Ung Arena nærmar seg opning. 14. oktober skal det nye tilbodet for ungdom i alderen 13 til 20 år slå opp sine dører i nyrigga lokale i Gullbring kulturanlegg. Ung Arena har to faste tilsette og vil få basen sin i andre etasje i Gullbring, i gangen som går inn langs og bak tribunane i Gullbringhallen.

Les meir om saka i dagens avis.

Elgjakta starta i dag

Jaktlag. Slik såg det ut rundt kaffibålet på Bakkjer og Tveiten jaktlag i 2011. Arkivfoto.

Haustens store hending for regionens mange jegerar er i dag. I dag startar årets elgjakt i Midt-Telemark. Den varar forøvrig fram til og med vesle julaftan.

Den vanlege rådyrjakta tek også til i dag til, medan hjort har ein kunna skyte på sidan 1. september. Om ein vil ha bever i sikte er det lovleg frå 1. oktober. Småviltjakta på hare og rype tok til 10. september. Den varar elles til 28. februar.

Riksveg 36 mellom Bø og Seljord stengt

Oppgraderer RV 36. Vegen mellom Bø og Seljord skal oppgraderast fram til sommaren 2021. No er arbeida i gang i Sjøormtunnelen. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Riksveg 36 mellom Bø og Seljord blei frå i dag stengt langs Seljordsvatnet. Omkøyring for tunge kjøretøy er E 134 om Notodden, medan personbilar kan køyre fylkesveg 156 om Garvikstrondi.

Fylkesveg 156 er oppgradert for meir enn 12 millionar kroner for betre å ta imot auka trafikk, men Statens vegvesen anbefalar alle som kan om å bruke andre veger for å unngå overbelastning på fylkesvegen. Spesielt i samband med helgar er det venta auka trafikk på omkøyringsvegen langs Seljordsvatnet. Det er sett opp lysregulering på ein 650 meter lang strekning på det smalaste partiet.

Tidsplan RV 36 langs Seljordsvatnet:

Stenginga av RV 36 vil i denne omgang vare fram til 1. desember. Vegen vil så vere open fram til 6. januar 2020. Frå 6. januar blir det ny stenging fram til 1. mai 2020. Da er vegen open fram til 1. oktober. Den siste stenginga vil vare frå 1. oktober 2020 til 1. mai 2021. Innan sommaren 2021 skal prosjektet vere ferdig.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje