Sosiale medium

Bø i Telemark
33
14°C
 

Dato

Tysdag 21. august 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Storslagent spel på Evju bygdetun

Drama på Klevar gard. Her er huldrene og ein av brødrene på Klevar gard, Kittil (Ole Martin Hagtvedt Holte), i ei scene mot slutten av spelet. Kittil blei bergteken og seinare blir han tvinga til å jakte på huldresølvet. Foto: Øystein Akselberg

Spelet «Huldresølvet» er tilbake på Evju bygdetun i år. Dei blei sist synt i 2014. Denne gongen er spelet enda meir energisk og fargesprakande. Premiere gjekk av stabelen torsdag kveld og i dag har publikum to sjansar til å få med seg det fargerike og flotte spelet. Over 60 skodespelarar og dansarar er med i det to timar lange spelet.

Her blir det mykje song, dans, dramatikk og fargerike kostymar i dei fine omgjevnadane som Evju bygdetun har. Handlinga byggjer på eit lokalt segn frå garden Klevar i Sauherad. Sølvet på garden skal ha vore laga av huldresølv som det kviler ei forbanning over. Det blir eit skikkeleg sjalusidrama på garden og huldrefolket spelar sjølvsagt ei viktig rolle. I tillegg til alle huldrene møter ein gardsfolket på Klevar, skattefuten og hans hjelparar frå lensmannen, eit lokalt folkekor, lokale dansarar og ein gutegjeng frå Syria.

Spelet er eit samarbeid mellom Evju bygdetun og Seljord folkehøgskule.

NB: spelet blir vist to gonger i dag, noko som er siste sjanse denne gongen.

Har handtert 20 skogbrannmeldingar i Midt-Telemark

Brannen i Bø. Det brann godt i Skjelbreidheia i lia opp mot Østerli etter fleire lynnedslag torsdag 12. juli. Store mannskapsstyrkar og bistand frå brannhelikopter måtte til for å sløkkje brannen. Foto: Ingeborg Anni Vildalen

På fem hektiske dagar jobba Midt-Telemark brannvesen med sløkking av ni skogbrannar i regionen. Store mannskapsstyrkar var i aksjon.

I perioden 12. juli til og med 27. juli har Midt-Telemark Brann og Redning handtert ikkje mindre enn 20 varsla skogbrannar i Midt-Telemark-regionen. I elleve av tilfella har brannvesenet hatt fysisk arbeid i felten med sløkking av skogbrannane. I dei resterande tilfella har dei hatt mannskap ute på leit og kontroll utan at konkret skogbrann blei funne.

– Det har vore ein hektisk periode da det ei stund brann «overalt» i heile Telemark. Me i Midt-Telemark har vore så heldige at me har klart å stille med heile 35 av våre 40 deltidsbrannfolk i denne perioden, seier brannsjef Svein Ove Kåsa.

Midt-Telemark Brann og redning har i juli hatt ei dobling av mannskap på vakt som betyr at ein i regionen har hatt åtte brannfolk på vakt til ei kvar tid. Brannsjefen rosar innsatsen frå både eige mannskap, samt tilleggshjelp frå sivilforsvar, Røde Kors, brannhelikoptre og andre innsatsstyrkar.

– Med dette mannskapet har me klart å hindre at skogbrannane blei så store at dei ble uhandterbare, seier han.

Kåsa anslår at dei totale kostnadane for Midt-Telemark Brann og Redning kjem på 1,2 millionar kroner for handtering av utrykking og arbeid med skogbrannar i perioden 12. til 18. juli

I dagens avis kan ein sjå lista over alle dei 20 episodane om skogbrann i Midt-Telemark.

God sesong i Sommarland

Mykje folk. Badeparken i Bø har hatt eit jamnt og godt besøk i heile sommar. Opningsdagen 9. juni (bilete) stod lenge som sesongbeste med sine 5.500 besøkande.

– Eg er svært nøgd med besøket så langt. Det spesielle i år er eit jamt høgt besøk alle dagar i staden for dei heilt store toppane slik me har hatt før. I juli har me ligge på eit besøkssnitt på mellom 3.000 og 4.000 per dag, seier direktør i Skandinavias største vasspark, René Langeveld Sas.

Sesongbeste ligg på nærare 5.900 besøkande. I år har mange måndagar vore dei beste dagane.

I fjor enda besøkstalet på 143.000, og med 21 opningsdagar att tek Langeveld Sas sjansen på å love at parken skal kome i mål med eit høgare besøk i år. I fjor enda omsettinga på 44,6 millionar kroner med eit overskot på 5,1 millionar kroner før skatt. Ifølgje parksjefen bør dei liggje godt an til å toppe dette også.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje