Sosiale medium

Bø i Telemark
01
-6°C
 

Dato

Tysdag 11. desember 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Normal skredfare på Lifjell

Fleire flakskred. Mellom Tunglijuvet og ved Glekse og Skåråfjellholmen har det gått minst to flakskred som har gått heilt ut i den merka skiløypa. Her er høgskulelærar Fredrik Christoffersen på studietur med friluftslivstudentar frå Høgskulen. Foto: Øystein Akselberg.

Bygdas fremste skredekspert, høgskulelærar Fredrik Christoffersen, har godt kjennskap til skredsituasjonen på Lifjell. Han har undersøkt fleire av skreda som har gått på Lifjell i det siste, og torsdag leia han den store årlege skredøvinga på fjellet. Han definerer ikkje skredfaren som spesielt stor, men ber folk vere varsama i bratte hellingar. Det som er situasjonen i år er at eit svakt snølag av rim ligg under nysnø av typen fastare fokksnø, som kan skli ut og danne tørre flakskred.

Også Røde Kors hjelpekorps og Lifjell løypelag har fokus på skredfaren og følgjer med på utviklinga. Løypelaget har gjort to tiltak i år: Oksladalen er merka for skredfare med råd om ikkje gå der, medan løypetrasen over Tunglijuvet er lagt litt lenger aust og bort frå eit område med skredfare.

Del artikkel...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje