Sosiale medium

Bø i Telemark
03
11°C
 

Dato

Fredag 21. september 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Quislings manøvreringsreglement

Luka. Toppen av luka kan så vidt skimtast til høgre for Magne Wraa. Bildet er teke i august då elva ikkje var så stor.

 

 

 Kan seikne Seljordsvatnet

– Det er Quisling som har skrive under. Det har ordførar Olav Kasland av og til sagt i kommunestyret, med ein humoristrisk snert. Papiret han siktar til er manøvreringsreglementet for Seljordsvatnet.

– På 30-talet var det problem med lite vatn i Bøelva, sommar som vinter. Då var det ikkje noko regulering oppstraums i elva. Bø kommune søkte då om å sprenge ein kanal slik at ein kunne senke vasstanden i Seljordsvatnet når det var lite vatn, forklarar Magne Wraa i Skagerak Kraft.

I Seljord er det nokre som meiner at luka også kan brukast når det er flaum, det avviser både Wraa og Bø kommune, den har effekt berre ved låg vasstand.

 

Les historia om luka i elvan ovanfor Herrefoss i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

Del artikkel...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje