160921-midt-telemark-energi-hus

Fare for energi-streik

160921-midt-telemark-energi-hus

Det kan bli streik ved MTE frå fredag. Arkivfoto

Det er fare for streik ved Midt-Telemark Energi AS (MTE) frå arbeidstidas start fredag 23. september. MTE er gjennom sitt medlemskap i KS Bedrift part i Energiavtale I og Energiavtale II. Den 26. mai i år blei det brot i tarifforhandlingane mellom KS Bedrift og alle arbeidstakarorganisasjonane som er part i tariffavtalane Energiavtale I og Energiavtale II.

Ifylgje ei pressemelding frå MTE er hovudårsaka til brotet i forhandlingane usemje om den delen av tariffavtalen som omhandlar kompensasjon for beredskapsvakt. Partane i konflikten er innkalla til mekling hos Riksmeklingsmannen i dag onsdag, med frist for einigheit satt til 22. september kl. 24.00.

MTE skriv at der det er fare for liv og helse, også dyrehelse, og ved utilbørleg skade for tredje person, vil det bli gjeve dispensasjon frå partane i konflikten slik at leveranse av strøm kan bli gjenopptatt.