180927-Lokalaviser-illustrasjon

Stabile lokalaviser

Landslaget for lokalaviser organiserer 100 av lokalavisene som har eit netto opplag på drøye 331.000 eksemplar.

Folk les lokalaviser både på papir og nett

Lokalavisene står svært sterkt – og folk les det journalistiske innhaldet både på papir og nett. Det viser den halvårige opplagskontrollen til Medietilsynet.

Landslaget for lokalaviser (LLA) er organisasjonen for over 100 av lokalavisene i Noreg. Desse fådagersavisene har nå eit netto opplag på drøye 331.000 eksemplar. Over tre fjerdedelar av opplaget er digitalabonnement, der lesarane får tilgang til alt innhald både på nett og papir.

Samtidig som LLAs aviser blir lest meir på digitale plattformar, står papirutgåvene seg godt. Lesarane og annonsørane ønsker lokalt innhald både på nett og papir. Det er 40 fleire fådagersaviser på papir i dag enn for 30 år sidan.