MANGE ALTERNATIV: Karin Hagen og Mette Haugholt, begge Arbeiderpartiet, meiner Midt-Telemark har mange andre utbyggingsalternativ enn Breisås. Eit av argumenta mot for dei er at det er eit nærturområde.

Midt-Telemark kommune arealplan utbygging Breisås Karin Hagen, t.v., Mette Haugholt t.h. Arbeiderpartiet
ETTERLYSER HANDLING: Partileiar Karin Hagen (t.v.) Mette Haugholt og resten av Midt-Telemark Arbeiderparti si kommunestyregruppe vil ha handling for å betre kommuneøkonomien. FOTO: Marta Kjøllesdal

– Økonomien i kommunen krev handling, og at alle parti tar ansvar