For om lag 100 år sidan, tok Anund J. Evju (1890-1979) dette bildet av familien i arbeid med potetopptaking.
For om lag 100 år sidan, tok Anund J. Evju (1890-1979) dette bildet av familien i arbeid med potetopptaking.

Ei av verdas viktigaste matvarer fekk sin eigen ferie