100 år: Bø stasjon i ein tidleg fase.
100 år: Bø stasjon i ein tidleg fase. FOTO: Bø Museum

Feirar 100 år: Jernbanen har vore svært viktig for Bø