Historisk

SETT FRÅ LUFTA: Mykje har skjedd sidan dette bildet blei tatt.

Kjenner du deg att? Mykje har skjedd her sidan bildet blei tatt

Abonnement
PÅ SYKKEL I GAMLEGATA: F.v. Randi Nilssen, Andreas Haugen og Torleif Norendal.

Historia om eit hotell og eit pensjonat i Gamlegata

Abonnement
STYRET I BØ FISKELAG I 1999. F.v. framme: Gunnar Rønningsland og Alf Hvitsand. Bak f.v.: Magne Li, Jostein Bøen og Helge Eika.

Solid lag treng pengar

Abonnement
SETT FRÅ LUFTA: Flyfoto frå Widerøe.

Noko av dette området var dyrka før Svartedauden

Abonnement
SETT FRÅ LUFTA: Dette flyfotoet syner Lifjellstua og parkeringsplassen på Jønnbuplatået.

Lifjell i vinterferien før i tida: – Bilkøane stod langt nedover bakkane

Abonnement
25 ÅR SIDAN: Frå venstre: Finn Rønning ved Bø bygdemuseum, kulturstudentane
Grethe Berentzen og Kristin Molander og Hallgrim Høydal
frå museumstenesta i Aust-Telemark.

«Frå krambu til varehus»: Historia om handelen i Bø

Abonnement
SUPERSTJERNE: Lars Fykerud var superstjerne i USA.

Lars var superstjerne i USA og spela for tusenvis av fans: – Han var litt av ein type

Abonnement
SPEL: Lokale spel har lange tradisjonar.

Frå «Lars Anders og Jan Anders» til «En nabokrangel»

Abonnement
SETT FRÅ LUFTA: Garden ligg rett ved Bøelva.

Den gamle skulestova står fortsatt på denne garden

Abonnement
100 år: Bø stasjon i ein tidleg fase.

Feirar 100 år: Jernbanen har vore svært viktig for Bø

Abonnement
GAMMALT BRUK: Her var det tidleg busetting.

Her budde det folk før Svartedauden

Vestre Sønstebø, sett frå søraust.

I dag bur Jorunn på denne garden. Ho er 14. generasjon

Abonnement
FATTIGGARD: Garden Harpestå med dei som budde der. Det budde gamle og unge foreldrelause born saman på fattigarden.

Fattiggarden Harpestå

Abonnement
LUTHERS MINDE. Her heldt fyrste fastskulen i Bø til.

Den aller fyrste skulen i Bø

Abonnement
FLYFOTO: Garden Tjønntveit på 1970-talet.

Her har det skjedd mykje dei siste åra: Ser du kor dette er?

Abonnement
230921 Bø Museum-Hølje_Orebakken

Hølje Orebakken: Jeger med keisarlege bartar

Abonnement
LOKALT: Sisjordområdet på Langkåshaugen, sett frå lufta i 1966.

Her har ein gard blitt til veldig mange

Abonnement
FLOTT TILBOD. På Evju bygdetun kan ungane lære om livet på garden i gamle dagar.

– Skulehistorie er mykje meir enn skuletilbod

Abonnement
230831 Sett frå lufta Bø gymnas

Det tok lang tid før den første klassa kunne starte opp her

Abonnement
FOREINING: Bak f.v.: Maren Valen, Tone Fosstvedt, Ingeborg Gaara, Kari Myrann Kise, Kari Haugland, Guro Haugland, Bergit Askildt og Helge Hegna. Framme f.v. Anne Valen, Jakobine Eikjarud, Aaste Gaara, Per H. Langkaas, Anne Hegna, Liv Vinbekk, Guro Myrann og Guro Øygarden.

Kvinneforeininga i Valen krins, der ein mann var leiar

Abonnement