Bø skule haust
MEINING: FAU ved Bø skule er bekymra for trafikken ved skulen. FOTO: Marta Kjøllesdal

– Også arbeidet med trafikksikkerheit er prega av tidspress og hastverk

Som foreldre til barn på Bø skule er vi bekymret for trafikksikkerheten, og bekymringen vokser dessverre for hvert år som går.

For ti år siden startet noen av våre eldste barn på Bø skule og trafikken var allerede da et viktig punkt på foreldremøter. En samarbeidskampanje med blant andre FAU, kommunen, Trygg trafikk og politiet resulterte i «Hjartesone rundt Bø skule». Markert med skilt og malt asfalt skulle Hjertesonen sikre en tryggere skolevei.

Den første uken i skoleåret sees politi og voksne i gule vester, som minner de kjørende om viktigheten av tilpasset biltrafikk og bruk av av- og påstigningsplasser. Resten av skoleåret er det derimot ingen å se, hverken når anleggstrafikken øker eller brøytekantene fører bilene opp på fortauet.

Tross tiltak med Hjertesonen opplever vi ikke at «kommunen bidrar til at barn har trygge og sikre skulevegar» som skrevet Trafikktryggleiksplanen 2020-2032. Hvordan kan vi forvente at foreldre ikke kjører barna til skolen når veikryssene blir farligere, gangfelt mangler og skolebussene stopper midt i sentrum? FAU har invitert teknisk etat på befaring og fått lovnad om både fartsdumper, fortau og merking av gangfelt, men lite eller ingen ting har skjedd.

I februar informerte oppvekstsjef Pia Groven Robertsen FAU om mulig skolesammenslåing, og ikke uventet ble trafikksikkerhet og skolevei et spørsmål. Svaret var at fagfolk arbeidet med en plan for dette, men arbeidet ble ikke ferdig til høring av «Tilrådning om skolestruktur i Midt-Telemark kommune». FAU tok derfor kontakt med teknisk etat, og tre representanter deltok i forrige uke på møte hvor forslag til omregulering ble presentert og gitt en ukes frist for tilbakemelding. På samme måte som i utredning om skolestruktur preges arbeidet med trafikksikkerhet av tidspress og hastverk som nærmest gjør det umulig med en grundig involvering av berørte parter. Det er behov for langt mer inngripende tiltak enn det som fremkommer i forslagene for at skoleveien skal bli trygg, spesielt ved sammenslåing av skolene Bø og Folkestad.

For å komme til gode løsninger er det først og fremst viktig med kommunikasjon og samarbeid internt i kommunen. Dette virker fraværende i prosessen vi er i nå, hvor tomten i Lektorvegen 34 planlegges for parkeringsplasser, samtidig som den allerede er «solgt inn» av kommunalsjefen som et område for å gi stimulerende uteområder for et økt antall elever.

Det er trist å konkludere med at vi på mange måter er i samme situasjon som for 10 år siden, og at behovet for å spare penger er høyere prioritert enn trygg skolevei. Til tross for at man har noen uker i sommer for å utbedre skoleveien, mener vi det ikke er forsvarlig å starte prosessen med skolesammenslåing før godkjent handlingsplan for skolevei og parkering foreligger.

For kort tid siden skjedde en ulykke i Kristiansand hvor en 7 år gammel gutt ble påkjørt og drept på et sted hvor foreldre i lang tid hadde påpekt behovet for trafikksikkerhetstiltak på skolevei. Nå må noe skje, for vi har ingen å miste.