Frivilligåret 2022

GODE VENER: Svein Aastvedt, Henny Langåsdalen, Merete Boye, Bente Saugstad med Kompis, Johannes Hegna og Yngve Stokstad synest det er gjevande å være besøksven.

Kompis har blitt ein del av gjengen – skal vere med på besøk hos dei eldre

Abonnement
SENIORGOLFARAR: Halvor Nordskog (t.v) og Oddbjørn Brevik har spela golf i mange år, og synest det er ålreit å ta i eit tak som frivillig på Norsjø Golfpark.

Takka vere Halvor og Oddbjørn har golfarane gode dagar ved Norsjø

Abonnement
STADIG FLEIRE: Aktiviteten på Norsjø Golfpark har auka under pandemien.

Golfsporten voks under pandemien – nå brukar fleire folk golfbanen

Abonnement
NYTTE OG HYGGE: Språkkafe og leksehjelp med norskopplæring er både nyttig og sosialt, ifølgje Inger Søvde, Brynhild Hanto, Åsne Gotehus Køhn, elev Grace Hassan og Line Marie Gurholt Stensrød.

Her blir folk kjent og vennskap etablert: – Det held å vera interessert i andre menneske

Abonnement
JUNIAKTIVITET: Dei ventar storinnrykk og står i spissen for eit stort antall frivillige. F.v. Lars Jørum (Skarphedin handball), André Horgen (Skarphedin langrenn), Anne Humlebrekke (Telemarksveka), Øystein Sele (Skarphedin fotball) og Trude Lindgren (Sommarlandfestivalen).

Rundt 1000 frivillige er i sving i juni – den store cup- og festivalmånaden i Bø

Abonnement
NYTTIG: Sekretær og leiar i arbeidsgruppa for Frivilligåret 2022, Sindre Flø og Evy Beate Stykket, har ein handlingsplan for Frivilligåret 2022, men manglar pengar. Dei meiner likevel at Frivilligåret 2022 er nyttig for å synleggjera frivilligheit.

Har mange planer for Frivilligåret 2022, men pengane manglar

Abonnement
VETERAN OG NYBYRJAR: Radioamatørane Rune Nilsen og Per Sveinung Norendal er høvesvis veteran og nybyrjar. Mens Nilsen fekk lisens i 1964, fekk Norendal sin i mars i år.

Radioamatør er hobby, men også hjelp i krise og konflikt

Abonnement
RADIOROMMET: I huset på Gunheim har Rune Nilsen eit eige radiorom. Her snakkar han med andre radioamatørar frå heile verda.

Frå eit rom på Gunheim har han kontakt med heile verda

Abonnement
GVARV BRYGGE: båten Løveid ved kai på Gvarv. Gvarv var anløpsstad for rutebåter fram til 1946. Biletet er fra "Rutebåtene på Telemark-kanalen", og utlånt frå Gvarv båtforening.

Gvarv har alltid vore knutepunkt ved Norsjø – nå held båtforeininga bryggeanlegget oppe

Abonnement
FJERNAR GRAS: Johannes Akkerhaugen og Mona Eek Fossen  var blant dei mange som var på vårdugnaden.
Akkerhaugen båtforening

Dei sørgjer for at båthamna blir ei perle ved vatnet

Abonnement
Frå kaféen på Sauherad Frivilligsentral.

– Det offentlege kjem til å bli stadig meir avhengige av oss framover

Abonnement
TREFF PÅ BRYGGA: På brygga ved Kolahuset på Nordagutu har Redd Barna Sauherad fleire gonger hatt treff med mat og hyggeleg samvær for fastbuande og flyktningar. F.v. Kristine Haldorsen, Samira El-Hajj og Gunhild Kleven Ripegutu.

Drivkrafta er at alle barn skal ha det bra. Nå vil dei ha fleire med på laget

Abonnement
RUSSEPROPPEN: Ragnhild Haugstøl-Dyrland og Sara Elise Heian var blant russen som fekk øyreproppar av Torhild og Annemari.

Tenkjer førebygging: Gjev russen øyreproppar

Abonnement
EI HJELPANDE HAND: Annemari Dyrud og Eli Myhre  i HLF Bø og Sauherad er sertifisert til å hjelpe deg med å vedlikehalde høyrapparat.

Annemari og Eli fiksar høyreapparatet ditt

Abonnement
NÆRMILJØANLEGG: I november kunne Nordagutu vel invitere til ny aktivitetspark, finansiert av mellom anna spelemidlar frå Norsk Tipping. Sindre Flø på kulturkontoret i kommunen meiner fleire velforeiningar kunne søkt støtte til nærmiljøanlegg.

Pengar å hente for lag og foreiningar – kulturkontoret kan hjelpe med søknad

Abonnement
TRIVELEG OG NYTTIG: Niri Baklid og Anders Jørgedal har vore i Bø speidergruppe i 6-7 år. Det er både triveleg og nyttig, meiner gutane.

Niri og Anders er veteranar, men det siste året har mange nye blitt med

Abonnement
BLI MED: -Eg oppmodar andre til å engasjere seg i frivillig arbeid. Det er viktig at born føler seg inkludert. Då må foreldre engasjere seg, seier Berih Ghebrehiwet, her samen med søkene Essey (14) og Eyobed (16) som er fotballspelarar i Skarphedin.

Berih oppmodar til deltaking: – Frivillig arbeid gjev deg ein dobbel fordel

Abonnement
TENKE ANNLEIS:  Einingsleiar for Senter for kvalifisering og integrering (SKI), Tone Sissel Kise,  oppmodar lag pg organisajonar til å tenke litt annleis for å rekruttere innvandrarar.

Fleire innvandrarar blir med i frivillig arbeid når dei blir spurt

Abonnement
ER TRENAR: -Eg ser at frivilligheit er viktig for fotballen, og idrett generelt, seier Tobias Birkedal.

Tobias er fotballtrenar: – Det er viktig å sjå det frivillige arbeidet

Abonnement
VELKOMEN INN: Michael Kingsrød-Hovden, Sille Kingsrød-Kristoffersen og Frida Søderberg Nyhus håpar mange finn vegen til Telemarkskonferansen på Kroa ved USN i Bø.

Studentar arrangerer konferanse om frivilligheit – med kjente profilar på besøk

Abonnement