Støy i Bø sentrum

SENTRUMSSTØY: Sentrumsbebuarar har utfordra lokale myndigheiter til å gjere noko konkret med støyproblematikken i Bø sentrum.

Fleirtalet meiner det er gjort for lite for å slå ned på støy i sentrum

Abonnement
TRENG HJELP: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland  oppfordrar foreldre og besteforeldre til å fortelje ungdommane om at dei må halde avstand.


– Svar til dei anonyme

Abonnement
MEINING: Terje Dørumsgaard.

– Pøblar flyttar kampesteinar i gata, dei skit og urinerer rundt husveggane

Abonnement
STØY: Rånartreff fører med seg ekstra støy til sentrumsgatene.

– Det ordføraren posta på Facebook er ei heilt anna oppleving enn vår

Abonnement
MEIR TIL STADES: Rollef Bergan, seksjonsleiar i politiet i Midt-Telemark.

– Bråket førte til bortvising og at folk vart melde

Abonnement
Politibil i Stasjonsvegen i Bø. 

RÅNETREFF: Talet på køyredoningar i Bø sentrum auka på mellom klokka 19 og 20 i kveld. Politiet er også på plass.

Reagerer sterkt på framferda i sentrum: – Den øydelegg omdømmet til Bø

Abonnement
SVARAR PÅ INNLEGG: Ordførar i Midt-Telemark kommune, Siri Blichfeldt Dyrland.

Svar på lesarinnlegget «Nå orkar me ikkje meir, argumenta til ordføraren er provoserande»

Abonnement
FØREBUDD: Seksjonsleiar for politiet i Midt-Telemark, Rollef Bergan, er godt kjend med helgas planlagte biltreff.

Politiet lovar å vise musklar i helga

Abonnement
RÅNING: Skribenten meiner at alle som ferdast i Bøgata må ta omsyn til kvarandre.
SKADE DEI INNI BILANE: Den høge musikken kan også skade dei som sit i bilane, meiner fagfolk.

Tre av ti vil slå hardare ned på bråket i gata

Abonnement
ELDRERÅDET: Eldrerådet med Åshild Øygarden, Frode Lieungh, Halvor Langåsdalen, Oddbjørg Nevestveit og Johannes Rogdaberg samla ved kommunehuset.

Rådet samla – kanskje for siste gong: Tok opp støy i gata og parkering hos naboen

Abonnement
Politibil i Stasjonsvegen i Bø. 

RÅNETREFF: Talet på køyredoningar i Bø sentrum auka på mellom klokka 19 og 20 i kveld. Politiet er også på plass.

– Dette handlar om reinspikka pøbeloppførsel, så nå må nokon vakne

Abonnement
TEK DET ALVORLEG: Borgar Kaasa og Chase Alexander Jordal står fast ved at Senterpartiet tek støysaka i sentrum alvorleg.

– Me er sjølvsagt imot ulovleg støy i sentrum

Abonnement
TEK GREP: Kommuneoverlege Kristin Sekse, bebuar Kristin Kleppen, Silje Shaffe Schaufel frå motormiljøet, ordførar Siri Blichfeldt Dyrland og bebuar Astrid Brockhus håpar desse plakaten kan bidra til å dempe støyen.

Håpar plakater skal dempe støykonflikten: – Er ikkje sikker på om det hjelper

Abonnement
SVARAR PÅ INNLEGG: Ordførar i Midt-Telemark kommune, Siri Blichfeldt Dyrland.

– Me i kommunestyret har ansvar for å ta vare på både ungdomsmiljø og sentrumsbebuarar

Abonnement
SVARAR SENTRUMSBEBUARAR: Gro Haugerud Johansen-Thorbjørnsen svarar på siste innlegg i Bø blad frå dei som bur i sentrum.

– Det var ikkje meininga å fornærme nokon, men dei unge treng også nokon

Abonnement
SENTRUMSSTØY: Fleire sentrumsbebuarar er sjokkerte over eit lesarinnlegg publisert i Bø blad.

– Me som bur i Bø sentrum kjenner ingen bebuarar som er imot «vanleg» råning

Abonnement
PLASS TIL ALLE: Ingen har einerett på Bø sentrum. Her skal det vere plass til alle.

– Ingen har einerett på Bø sentrum. Viss alle viser omsyn, er det plass til alle

STØTTAR UNGDOMEN: Gro Haugerud Johansen-Thorbjørnsen meiner ein bør tenke på kor viktig rånemiljøet er for mange unge og kva det psykososiale miljøet betyr.

Gro talar unge rånarar si sak: – Det er veldig mykje positivt i dette miljøet

Abonnement
TIDLEGARE BANDMEDLEM: Bildet viser bandet The Tramps Combo i 1963. Terje Dørumsgaard foran til venstre med bassgitaren.

– I eit innlegg blir det gitt eit inntrykk av at eg ikkje likar musikk – det stemmer ikkje

Abonnement
SVARAR SENTRUMSBEBUARAR: Gro Haugerud Johansen-Thorbjørnsen svarar på siste innlegg i Bø blad frå dei som bur i sentrum.

– Me skal ikkje ha noko form for sensur eller forbod mot høg musikk i denne bygda

Abonnement