Støy i Bø sentrum

SVARAR PÅ INNLEGG: Ordførar i Midt-Telemark kommune, Siri Blichfeldt Dyrland.

– Me i kommunestyret har ansvar for å ta vare på både ungdomsmiljø og sentrumsbebuarar

Abonnement
SVARAR SENTRUMSBEBUARAR: Gro Haugerud Johansen-Thorbjørnsen svarar på siste innlegg i Bø blad frå dei som bur i sentrum.

– Det var ikkje meininga å fornærme nokon, men dei unge treng også nokon

Abonnement
SENTRUMSSTØY: Fleire sentrumsbebuarar er sjokkerte over eit lesarinnlegg publisert i Bø blad.

– Me som bur i Bø sentrum kjenner ingen bebuarar som er imot «vanleg» råning

Abonnement
PLASS TIL ALLE: Ingen har einerett på Bø sentrum. Her skal det vere plass til alle.

– Ingen har einerett på Bø sentrum. Viss alle viser omsyn, er det plass til alle

STØTTAR UNGDOMEN: Gro Haugerud Johansen-Thorbjørnsen meiner ein bør tenke på kor viktig rånemiljøet er for mange unge og kva det psykososiale miljøet betyr.

Gro talar unge rånarar si sak: – Det er veldig mykje positivt i dette miljøet

Abonnement
TIDLEGARE BANDMEDLEM: Bildet viser bandet The Tramps Combo i 1963. Terje Dørumsgaard foran til venstre med bassgitaren.

– I eit innlegg blir det gitt eit inntrykk av at eg ikkje likar musikk – det stemmer ikkje

Abonnement
SVARAR SENTRUMSBEBUARAR: Gro Haugerud Johansen-Thorbjørnsen svarar på siste innlegg i Bø blad frå dei som bur i sentrum.

– Me skal ikkje ha noko form for sensur eller forbod mot høg musikk i denne bygda

Abonnement
KRITISK: Terje Dørumsgaard er kritisk til støy i Bø sentrum.

– Kva er eigentleg ein rånar? Det veit verken politikarar eller den jamne innbyggjar

Abonnement
UT PÅ TUR: Dag Erik Forberg (f.v.), Morten Febakke og Siri Blichfeldt Dyrland skal laurdag delta på konferanse i Indre Østfold kommune. Her skal dei snakke om samarbeid mellom rånemiljø og kommune.

Siri, Morten og Dag Erik skal snakke om rånekultur på konferanse i Askim

Abonnement
FØRST PÅ TALARSTOLEN: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland la fram forslag om å styrkje oppvekst.

Ordføraren svarar på meiningar om støy i Bø sentrum

Abonnement
Bildeserie
ARRANGØRAR: Fredrik Benjaminsen og Ann-Katrin Gulliksen frå Foreningen et bilmiljø for alle stod i spissen for årets Kolonnekjøring Telemark.

Eit par hundre bilar deltok i kolonnekøyring: – Naturleg å ende i Bø

Abonnement
SENTRUMSSTØY: Ein sentrumsbebuar som ikkje tør å stå fram med namn grunna redsel for represaliar, utfordrar lokale myndigheiter til å gjere noko konkret med støyproblematikken i Bø sentrum.

– Me treng hjelp av myndigheitene i Bø sentrum ….NÅ!

Abonnement
Ingemar Bråten Høgre H politikar kommunestyret bråk i sentrum
Bråk i sentrum:

Politikar meiner bustader i sentrum har kome for å bli, og det blir fleire

Abonnement
RÅNING: Skribenten meiner at alle som ferdast i Bøgata må ta omsyn til kvarandre.
SKADE DEI INNI BILANE: Den høge musikken kan også skade dei som sit i bilane, meiner fagfolk.

Meiner høg musikk også er skadeleg for dei i bilane

Abonnement
Siri Blidhfeldt Dyrland ordførar Senterpartiet bråk i gata

Ønskjer løysing av støyproblem gjennom samarbeid

Abonnement
Bø industriområde Grivimoen
Folkestad KVV-service 200918 
Gunnar Kleppen 1443

Han har budd i gata mesteparten av livet, og støttar utspel om bråk

Abonnement
MEIR TILSTADES: Rollef Bergan, seksjonsleiar i politiet i Midt-Telemark, seier ein vil vurdere om ein skal vere meir tilstades i Bø. Det er noko ein tek stilling til utfrå meldingane ein får frå publikum.
Politiet:

Oppfordrar folk til å melde frå om bråk

Abonnement
Astrid og Terje Dørumsgaard

– Lågfrekvent lyd og infralyd går inn i kroppen. Du kjenner det.

Abonnement
KRITISK: Terje Dørumsgaard er kritisk til støy i Bø sentrum.

Bomiljøet i Bø sentrum

Abonnement