Meining

FAST SPALTIST I BØ BLAD: Kaja Bø Kaasa frå Breisås.

Frå knutepunkt til sidelomme: Kommunen vår kan ende opp som blindveg

Abonnement
DATAANGREP. Redaktør og dagleg leiar av lokalavisa i Midt-Telemark, Hilde Eika Nesje, er glad for å vere tilbake med nettavis etter at den blei utsett for eit alvorleg dataangrep.Redaktør Hilde Eika Nesje
Bø blad
Lokalavis for Midt-Telemark

– Me bur i verdas mest pressefrie land, og det kan me vere glad for

Bø stasjon tog snø vinter

– Togtilbodet har uvurderleg betydning for busetninga i distrikta

Abonnement
SIDESPRANG: Camilla Skiaker Mælen frå Akkerhaugen er fast spaltist i Bø blad.

Ein song om ein pressa kommuneøkonomi

Abonnement
SIDESPRANG: Turid Sveinsson er fast spaltist i Bø blad.

– Takk, men den er gammal

Abonnement
MEINING: Halvard Jansen, her medan han stiller spørsmål under eit folkemøte før kommunesamanslåinga.

– Kraftlaus politikk og folkeopplysning

Abonnement
DET KVITE HUS: Kommunehuset i Midt-Telemark.

– At nokon nærmast ønskjer seg til Robek er til å bli deppa av

ENERGIMØTE: F.v. Ådne Naper, Truls Gulowsen og Terje Lien Aasland saman med Arnold Aarmot og Karin Hagen frå Midt-Telemark arbeiderparti.

– Kan ein ha eit ope møte om energi utan å ri kjepphestar eller å brake i hop?

Abonnement
MEINING: Bjørge Marckus Huth

– Kutt i togstopp på Sørlandsbanen er fullstendig uakseptabelt

Abonnement
Sykehuset Telemark, avdeling Nordagutu.

– Me er sterkt bekymra for det som skjer i spesialisthelsetenesta i Telemark og distriktsnoreg

Abonnement
DEMONSTRASJON: Varaordførar Bjørn Magne Langkås og ordførar Siri Blichfeldt Dyrland kjempar for rehabilitetssenteret på Nordagutu.

– Viktige samfunnssaker ser i stadig større grad ut til å bli styrt av andre enn dei folkevalde

SØKJER VENER I MIDT-TELELMARK: Courongklubben i Sandefjord.

Viktig melding frå glade gutar: – Me ser etter lystige karar i Midt-Telemark

Abonnement
MEINING: Helle Friis Knutzen, MDG.

– Me håper posisjonen vil vurdere å gå inn for kompromissforslaget til Eldrerådet

Abonnement
MEINING: Svenja Doreen Storøy.

– Barna våre har krav på mykje meir, og det er på tide at foreldre ropar høgt

Abonnement
FAST SPALTIST: Bjørn Arve Skjeslien frå Akkerhaugen.

3D-briller og eittbarnspolitikk i Midt-Telemark

Abonnement
SPELEMANN: Per Anders Buen Garnås.

– Det er lokalavisene sitt ansvar å dokumentere, og Bø blad har innsett dette

MEINING: Frid Berge, Midt-Telemark Venstre.

– Kjære posisjon, «kill your darlings» og la oss samle oss om tillitsvekkande og klare vedtak

MEINING: Camilla Skiaker Mælen.

– Budsjettprosessen er ein farleg leik med framtida

Abonnement
MEINING: Mari Fossfoss.

– Bøkvissen: Kor mange plassar i Bø kan du få noko varmt å eta?

Abonnement
TILLITSVALTE: F.v. Monica Stålen, tillitsvalt Fagforbundet Folkestad barnehage, Anine Aase, tillitsvalt Fagforbundet Bøhamna barnehage, Mette Valen, tillitsvalt Fagforbundet Gullbring barnehage og Turid Bø, tillitsvalt Utdanningsforbundet Gullbring barnehage. Unni Øya, tillitsvalt Utdanningsforbundet Folkestad barnehage og Kine Jakobsen Hegdahl, tillitsvalt Utdanningsforbundet Bøhamna barnehage er ikkje til stades på bildet.

– Det er utfordrande å strekke til. Me er bekymra for framtida til barnehagane

Abonnement