Leiar

GROSTUL HYTTEFELT: Dette er eit av dei nyaste hyttefelta i nærleiken av Jønnbu. Fleire hytter har blitt ført opp her dei siste åra.

– Nå må me som bur i kommunen seie det me meiner om utvikling på Lifjell

REDAKTØR: Hilde Eika Nesje i Bø blad.

– Er du blant dei som bidreg, eller er du ein som bare haustar av andres arbeid?

SENTRAL ROLLE. Kommunane hadde ei sentral rolle da Noreg etter ei djup krise under andre verdskrig skulle gjenreise landet.

– Det er politikarane som gjer vedtaka, og det får dei stå for

Abonnement
LAND I KRISE: Ukraina blei 24. februar angripe av nabolandet Russland og er nå i krig.

– Flyktningane som kjem treng meir enn avlagte klede og sko

REDAKTØR: Hilde Eika Nesje i Bø blad.

– Første steg for å inkludere fleire er ganske enkelt

POPULÆRT HYTTEOMRÅDE: Jønnbuområdet har ei rekkje hyttefelt som det er stor aktivitet i.

– Næringsinteresser kan få blomstre på Lifjell, men det må vere lov å stille både spørsmål og krav

Abonnement
Ansvarleg redaktør i Bø blad, Hilde Eika Nesje.

– Me kan ikkje fortsetje med krisepakker til alle og ein kvar

KJEMPEJOBB. Helselaget i Bø deler ut 100.000 kroner årleg. Her frå ein tidlegare basar i regi av Oterholt helselag.

– Det er mange som vil synast i kommunen vår. Nokon får det til, andre jobbar i det stille

OFFISIELL OPNING AV GVARV SKOLE. Elevar og tilsette i skulegarden under opninga.

– Ungdom treng informasjon, og dei treng det på sine plattformar

LAND I KRISE: Ukraina blei 24. februar angripe av nabolandet Russland og er nå i krig.

– Dei som er i krise treng alltid å møte ei open famn

LOKALAVIS. Bø Blad - lokalavis for Midt-Telemark held til i Bøgata

Lokalavisa skal undersøkje kommunesamanslåinga nærmare

Abonnement
DATAANGREP. Redaktør og dagleg leiar av lokalavisa i Midt-Telemark, Hilde Eika Nesje, er glad for å vere tilbake med nettavis etter at den blei utsett for eit alvorleg dataangrep.Redaktør Hilde Eika Nesje
Bø blad
Lokalavis for Midt-Telemark

– Kva med å sjå korleis fylkeskommunen faktisk fungerer, før ein brukar millionar på å snu

NY LEGE: Sverre Blaasvær er den nye institusjonslegen i Midt-Telemark.

Nå har dei eldste blant oss endeleg fått ein fastlege på huset

VANSKELEG BRU: Borgjabrua i Bø ligg midt i ein sving, og er eit krevjande trafikkpunkt i kommunen.

– Borgjabrua er uansett ei bru til bry

OPPFORDRAR TIL Å LESE MEIR NETTAVIS: Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Me bør trasse dørstokkmila, og ete litt meir ute

OPPFORDRAR TIL Å LESE MEIR NETTAVIS: Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Dei folkevalte skal ta avgjersla i ei vanskeleg sak, og me må stole på at dei set seg inn i den

REDAKTØR: Hilde Eika Nesje i Bø blad.

– Det er når det går litt fort i svingane at det gjelds å halde hovudet kaldt

Abonnement
REDAKTØR: Hilde Eika Nesje i Bø blad.

– Summen av frivillig arbeid er stor, og det er stort behov for dette lagarbeidet

JULEKVELD. Kyrkjene på Bøhaugen i Midt-Telemark.

Kveld
Julaften
Jul 
Bø kyrkje
Bø gamle kyrkje
Blåtime

– I ei juletid som for fleire kan bli tung, er det fint viss me andre gjer noko med det

REDAKTØR: Hilde Eika Nesje i Bø blad.

– Me treng varme lokalsamfunn